Så här började det

2006 hörde entreprenören Lars Stigsson av sig till oss på Preem. Han hade en idé om att tillverka ett alternativ till RME (rapsmetylester gjort på rapsolja) baserat på tallolja, och undrade om vi var intresserade av att delta i projektet.

På det första mötet med Lars konstaterade vi att tekniken som han tänkt sig, för att ta bort det svavel som finns i talloljan, var både komplicerad och dyr. Men vi tänkte att det borde vi kunna göra på betydligt enklare sätt på våra raffinaderier.

Det visade sig vara svårare uppgift än vi först trott. Startpunkten var samarbetet med SunPine och det danska teknikföretaget Haldor Topsoe. Tillsammans försökte vi hitta processtekniska lösningar på att katalytiskt vätebehandla råtalldiesel, för att ta bort svavel, kväve och syre från råvaran.

Vi genomförde otaliga pilotförsök, för att vara säkra på att vi tänkt rätt kring den komplicerade kemin i ”biologiskt” material. Ibland var vi tvungna att backa för att hitta en annan väg fram. Till slut gav vår forskning resultat, vi fann vi en lösning. En ny teknik för hydrering där vi kunde göra råtalldieseln till en diesel som består av förnybara kolväten vars egenskaper är lika med kolväten i fossil diesel. Kort och gott en världsnyhet. Det fina är att den nya processen är flexibel, och gör att vi även kan använda andra bioråvaror.

Produktionsstart 2010

För att kunna producera Preem Evolution Diesel i stor skala krävdes många års forskning. Genom den nya tekniken kunde vi omvandla råtalldiesel och andra gröna råvaror, till förnybar diesel. 

Nästa steg var att utanför Piteå bygga fabriken SunPine, där talloljan blir till råtalldiesel samt bygga om vårt raffinaderi till ett bioraffinaderi i Göteborg. Det är det första bioraffinaderiet av sitt slag i världen. Totalt har vi hittills investerat 250 miljoner i vår bioraffinaderianläggning på Hisingen i Göteborg. Och ungefär 300 miljoner i fabriken SunPine tillsammans med Sveaskog, Södra och Kiram. En av de större miljösatsningarna i Sverige.

Tallolja och andra råvaror

Tillgången på tallolja är begränsad. Därför kommer vi att förändra sammansättningen i Preem Evolution Diesel framöver. Men det är mycket att ta hänsyn till när man söker lösningen på morgondagens drivmedel. Det ska inte bara ha så liten klimatpåverkan som möjligt, utan det ska även vara etiskt försvarbart och ge upphov till så liten miljöpåverkan som möjligt.

Även om alternativa drivmedel oftast genererar mindre utsläpp av koldioxid jämfört med fossila, kan de ge upphov till andra problem så som matbrist och skövling av regnskog. Och eftersom tillgången på bioråvaror är begränsad, måste man vara försiktig. Det måste räcka till så mycket mer än bara drivmedel. Till exempel livsmedel, träråvaror och kläder.

Därför tittar vi alltid på lösningar som tar hänsyn till mer än bara bränsle och utsläpp. Det handlar om allt från energieffektivitet och livsmedelskonkurrens, till mänskliga rättigheter och skövling av regnskogar. Råvarorna till biodrivmedlen måste vara etiskt försvarbara, och verkligen leda till långsiktigt hållbara lösningar. Därför kommer vi alltid bara välja råvaror som lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav.