Tillverkningsprocessen - så här går det till

Tallolja är en restprodukt som utvinns ur svartlut i massabruken. Det är ett samlingsnamn på de substanser som kommer från kådan. Andra ser det som något som blir över, vi ser det som en förnyelsebar råvara till diesel.

Vi tar hand om talloljan på vår delägda fabrik SunPine utanför Piteå. Här förädlas talloljan till råtalldiesel. Först förestras oljan genom att man tillför metanol. Efter förestringen destilleras talloljan under vakuum, för att skilja råtalldieseln från återstoden som kallas tallbeck. Detta är det första steget mot en diesel med förnybar råvara. Sedan skeppas råtalldieseln till vårt raffinaderi i Göteborg.

Från tall till diesel

Här kan du se hur det går till innan talloljan hamnar i din bil. Klicka på denna länk för att se en film om vår tillverkningsprocessen.

1. Råtallolja är en restprodukt som utvinns ur svartlut i massbruken och ett samlingsnamn på de substanser som kommer från kådan. Andra ser det som något som blir över, vi ser det som en förnyelsebar råvara till diesel.
2. Vi tar hand om råtalloljan på vår delägda fabrik SunPine i Piteås hamn. Här förädlas råtalloljan till råtalldiesel. Först förestras oljan genom att man tillför metanol, efter förestringen destilleras talloljan under vakuum för att skilja råtalldieseln från återstoden dom kallas tallbeck. Detta är det första steget mot en grön diesel; en diesel med förnybar råvara.
3. Råtalldieseln skeppas till Göteborg. Vi ställer höga krav på våra fartygstransporter, dubbla skrov, isklassade och låga utsläpp av kväveoxider.
4. I den nybyggda bioraffinaderianläggningen på Preemraff Göteborg kan vi tillverka vanlig diesel av växtolja och andra biologiska råvaror som till exempel råtalldiesel. Genom hydrering, då väte tillsätts, i den nya anläggningen Green Hydro Treater, omvandlas bioråvaran till diesel enligt svensk standard. Vi processar den med råolja. Resultatet blir en diesel med en hög andel förnybart innehåll. Vi kallar den ACP Evolution Diesel.
5. Transporterna är också en viktig del i vår logistik, därför är långsiktigt hållbara transporter ett krav. Sedan 2005 måste alla chaufförer ha utbildning i sparsam körning, Eco-driving. Genom att till exempel håll rätt hastighet och utnyttja växlarna bättre, sparar man bränsle och fordonet släpper ut mindre föroreningar. Bra för både ekonomin och miljön.
6. Nu är det enkelt att göra en insats för miljön. Preem Evolution Diesel fungerar i alla dieselfordon och minskar utsläppen av koldioxid med upp till 30%.