Fördubbling av förnybart bränsle

I oktober 2015 startade vi upp produktionen i vår utbyggda kapacitetför biodrivmedel i Göteborg, IsoGHT-anläggningen. Investeringen innebär att vi fördubblar produktionen av Preem Evolution Diesel samt förbättrar dieselns vinteregenskaper.

Förnybar diesel hela året

Utbyggnaden till en IsoGHT-anläggning vid raffinaderiet i Göteborg är ett viktigt steg för att förverkliga vår vision. Investeringen ger oss möjlighet att erbjuda världens bästa förnybara diesel – året om. Diesel baserad på biologiska oljor har vissa begränsningar när det handlar om att klara vintertemperaturerna i norra Europa. Därför har Preem Evolution Diesel haft en lägre halt förnybart innehåll vintertid.

Om- och tillbyggnaden av vår Green Hydro Treater, GHT, till en IsoGHT innebär ett processteg som förbättrar köldegenskaperna på den förnybara produkten. Resultatet är att den förnybara andelen i Preem Evolution Diesel kan vara hög året runt och att vi därmed fördubblar avsättningen och produktionskapaciteten av förnybar diesel.

IsoGHT – Så funkar det

1. GHT-produkten kommer från GHT-anläggningen. Det gröna innehållet i Preem Evolution Diesel, paraffinmolekylerna, är då raka med en hög stelningstemperatur.

IsoGHT – Så funkar det

2. GHT-produkten pumpas in i reaktorn.

IsoGHT – Så funkar det

3. Vätgas med hög renhet tillsätts för att möjliggöra reaktionerna i reaktorn och förhindra att inte koks byggs upp på katalysatorn.

IsoGHT – Så funkar det

4. Värmeväxlaren tar hand om överskottsvärmen från reaktorn och värmer upp den inkommande GHT produkten. På så sätt sparar vi energi, minskar miljöbelastningen som ger en produkt med bra växthusgasreduktion.

IsoGHT – Så funkar det

5. Värmeväxlare, där återvunnen värme från GHT-processen samt ytterligare värme via hetolja tillförs.

IsoGHT – Så funkar det

6. I reaktorns katalysatorbäddar sker själva isomeriseringsreaktionen, som innebär att paraffinmolekylerna grenar sig.

IsoGHT – Så funkar det

7. I separatorn skiljs gasen och vätskan efter kylning i värmeväxlare. Gasen stiger uppåt och cirkuleras vidare i systemet. Dieselprodukten lämnar separatorn i botten.

IsoGHT  – Så funkar det

8. Den cirkulerande vätgasströmmen tvättas ren från eventuella föroreningar, innan den pumpas tillbaka med en kompressor till reaktorn. Tvättning av vätgasen förhindrar uppbyggnad av skadliga ämnen i reaktorkretsen.

IsoGHT – Så funkar det

9. I en så kallad stripper kokas lättare kolväten för att se till att Preem Evolution Diesel- produkten har rätt flampunkt och går att hantera på ett säkert sätt i lager och distributionssystemen.

IsoGHT – Så funkar det

10. Produkten går sedan direkt till tank för miljöklass 1-diesel.

IsoGHT

En process i flera steg En process i flera steg

Först behandlas råtalldiesel eller annan grön råvara tillsammans med vanlig dieselråvara i vår Green Hydro Treater (GHT). Enkelt förklarat tas syre och svavel bort i råvaran i denna process. GHT-produkten består av enbart kolväten av samma typ som i fossil diesel, där den gröna råvaran omvandlats till raka paraffiner.

Vid isomeriseringsprocessen, som sker under högt tryck och i hög temperatur i närvaro av vätgas i den nya IsoGHT-processen, omvandlas paraffinmolekylerna från raka paraffiner till grenade. De grenade paraffinerna gör att IsoGHT-produktens stelningstemperatur sänks med cirka 30 grader. Detta gör att vi kan ha en hög halt förnybar produkt i Preem Evolution Diesel även vintertid.