Preem som samhällsaktör

Vi vill vara en engagerad, aktiv och pålitlig aktör i samhället och i de frågor där vi är verksamma. Att bidra till omställningen mot en mer hållbar värld innebär engagemang och delaktighet på många plan. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Att omsätta denna vision i praktiken hjälper oss både att göra goda affärer och att bidra till en bättre tillvaro för människor och miljön. I dag deltar vi i flera olika projekt och initiativ kopplade till dessa frågor.

 

Socialt ansvarstagande

Mitt liv

Vi tror på ökad mångfald på arbetsplatsen och stödjer därför Mitt Liv, som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Stadsmissionen

Stadsmissionen kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till. Preem stödjer Stadsmissionens viktiga arbete i Stockholm och Göteborg.  

Samarbeten

Chalmers

Preem har sedan många år ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola kring forskning inom energiområdet och bioraffinering.

KNEG

Preem är en av initiativtagarna till KNEG – ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Hagainitiativet

Preem är medlem i företagsnätverket Hagainitiativet, som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. 
Företagen i Hagainitiativet tar varje år fram ett gemensamt klimatbokslut där företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen redovisas.

Lokala engagemang

Torsviken

Torsviken, vid Hisingens sydsida i Göteborg, är en unik plats för flyttfåglar. Vikens roll som rastlokal och skafferi har gjort att området klassificerats som ett Natura 2000-område.

Lokal sponsring

Med två raffinaderier på västkusten och stationer över hela landet har vi många lokala samarbetspartners.