Vi vill bidra till ett hållbart samhälle

Genom kunskap, engagemang och samarbete med industrin, politiken och akademin siktar Preem på att hålla en ledande branschposition i omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Aktiv samhällsaktör

Utöver att ta ansvar för våra produkters miljöpåverkan vill vi vara en aktiv aktör i det samhälle vi verkar i. Att bidra till omställningen mot en mer hållbar värld innebär engagemang och delaktighet på många plan. Vi strävar efter att vara en god och pålitlig samhällsaktör och engagerar oss i samhället och i de frågor där vi är verksamma. Vi prioriterar och värdesätter långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra intressenter och vi strävar efter att Preem ska vara branschens referensföretag.

Utvecklingen mot ett hållbart samhälle kräver kunskap och samarbete. Fler hjärnor tänker som bekant mer än en. Så för att nå resultat är det viktigt att industrin, den akademiska världen och politiker samverkar. Att Preem tar del av detta långsiktiga arbete är naturligt – vår erfarenhet ger oss kunskapen att driva frågor, skapa engagemang och verka för förändring.

Handlar hållbart

På Preem ser vi på hållbarhet som ett handlingsord, något som vi gör och inte bara pratar om. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Att omsätta denna vision i praktiken hjälper oss att göra goda affärer samtidigt som det hjälper oss även att bidra till en bättre tillvaro för människor och miljön. I dag deltar vi i flera olika projekt och initiativ kopplade till dessa frågor.