Samarbetet med Mitt Liv gynnar mångfalden

För en stor samhällsaktör som Preem är det viktigt att medarbetarna speglar samhället. Ett steg på vägen är Preems partnerskap med organisation Mitt Liv, ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. 

Preems verksamhet ska präglas av inkludering och mångfald. Genom att vara öppna för olikheter av alla slag stärker vi företagets innovationsförmåga – något som är viktigt för att vi ska kunna nå våra högt ställda mål.

Samarbetet med Mitt Liv innebär bland annat att Preem har tio platser per år i Mitt Livs Chans, ett mentorprogram som skapar en brygga mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund.

– Mentorskapet är ett perfekt tillfälle för den som vill vara med och göra skillnad samtidigt som programmet ger ökad kunskap om mångfald och inkludering. En bra chans att utvecklas både yrkesmässigt och privat, säger Magnus Gunnarsson ansvarig för Employer Branding på Preem.

Programmet innebär att Preems medarbetare på individnivå stöttar en person med utländsk bakgrund som söker jobb på den svenska arbetsmarknaden. De jobbsökande får en personlig och professionell kontakt och en bättre insikt om arbetsmarknaden och hur de kan närma sig den.

Preem samarbetar med organisationen Mitt Liv.

Mitt Liv tillhandahåller utbildning inom coachning och som mentor får Preems medarbetare möjlighet att dela med sig av sin arbetslivserfarenhet.

Tillsammans med Mitt Liv har Preem också tagit fram ett antal kortfilmer samt ett inkluderingsspel. Tanken är att dessa verktyg ska stimulera till samtal och bidra till högre kompetens i organisationen.

För Preems medarbetare är mentorskapet är ett perfekt tillfälle för den som vill vara med och göra skillnad samtidigt som man ökar sin kunskap om mångfald och inkludering.