Samarbete med My Dream Now

My Dream Now vill ge ungdomar förebilder i arbetslivet och visa alla de möjligheter som finns för deras kommande yrkesliv. Det görs i dag i områden med störst potential. Preem är en av 30 företagspartners till programmet.

I Sverige finns det i dag cirka 70 000 ungdomar i tjugoårsåldern som varken arbetar eller studerar. Jonas Bygdeson, grundare av My Dream Now, vill ändra på det genom att skapa möten mellan företag och ungdomar i områden som Angered eller Tensta.

Jonas Bygdesson My Dream Now– Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar, säger han.

Arbetet med My Dream Now inleddes i Husby 2011. Det går ut på att fyra frivilliga klasscoacher från olika företag besöker en skolklass fyra gånger under ett läsår. Klassen får också komma på studiebesök på företagen. Besöken går ut på att väcka drömmar till liv och visa på bredden i yrkeslivet, genom att låta eleverna prata med vuxna på olika arbetsplatser.

– Många ungdomar som vi träffar känner ingen vuxen som tycker att det är roligt att gå till jobbet. Då är det inte så motiverande att sitta där med matteläxan. Våra besök har fått positiv effekt i många fall. Faktum är att 60 procent uppger att de känner sig mer motiverade i skolan, säger Jonas Bygdeson.

Jonas Bygdeson vill nyansera mediebilden av områdena My Dream Now riktar in sig på. I stället för utsatta områden väljer han att kalla dem för områden med stor potential.

– Jag har sett så många människor som jobbar hårt ideellt för att utveckla områdena på olika sätt. Det finns många med stark drivkraft som bidrar till Sveriges framgång när det gäller innovation, företagande och entreprenörskap. Vi vill ge unga i dessa områden nya perspektiv och drömmar inför framtiden.

Ett led i Preems vision

I nuläget samarbetar My Dream Now med 30 betalande företagspartners, däribland Preem. Lena Göransson, ansvarig för Preems CSR-arbete och projektledare, hoppas att Preem med detta tar ytterligare ett steg mot företagets vision, att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, vilket även handlar om att vara socialt ansvarstagande.

Lena Göransson Preem– Bland våra värderingar hittar vi nyckelorden ansvarstagande och inkluderande. Vi vill gå från ord till handling. Arbetet med My Dream Now ser jag som ytterst värdefullt och i linje med vår vision och våra värderingar, säger hon.

Sedan starten har Preem haft ca 20 klasscoacher fördelade på Stockholm, Göteborg och Lysekil. Nyligen genomförde en klass från Kvarnhagsskolan i Alby det första studiebesöket på Preem i Stockholm. Ett väldigt lyckat sådant, enligt Lena Göransson.

– Det var så kul att få visa upp bredden av Preem som företag. Eleverna satt bara och gapade när Satu Andersson på varuförsörjning pratade om att hon säljer en båtlast med 37 000 metriska ton bensin. Vi ville också visa hur viktiga vi tycker att alla funktioner är: från löneutbetalningar till att fylla på hyllorna på stationen. Det finns en plats för alla.

Skapar möten

I sitt arbete med My Dream Now betonar Jonas Bygdeson vikten av representation, men också att människor från helt olika samhällsklasser utmanas i sina fördomar.

– Det är viktigt att få förebilder som man kan identifiera sig med. Men det är lika viktigt att elever får möta personer som man aldrig hade träffat annars. När en medelålders man i kostym bemöter eleverna på ett schysst sätt och får positiv respons kan bådas fördomar få sig en törn. Förhoppningsvis kan det leda till att ungdomarna i framtiden vågar söka jobb och att mannen i kostym inte drar sig för att kalla dem till intervju. 

Fakta:

Det här är My Dream Now Det här är My Dream Now

- Visionen är att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

- Prioriterar områden med stor potential, som Tensta, Biskopsgården och Rosengård, där många unga saknar förebilder i arbetslivet.  

- Erbjuder ett konkret program för samverkan skola-arbetsliv.

- Arbetsgivare som vill ta aktivt samhällsansvar är betalande partners och erbjuder sina anställda att engagera sig.

- Under läsåret 2017–2018 träffade My Dream Now totalt 1913 elever, engagerade 260 frivilliga klasscoacher och genomförde 229 klasscoachträffar.