Fältresa till Ukraina gjorde starkt intryck

Våren 2016 gjorde en gruppdelegation från Preem en fältresa med SOS Barnbyar och besökte barnbyn i Brovary samt den familjestärkande verksamheten i Kiev. Delegationen fick med egna ögon se det stora behovet av hjälp och SOS Barnbyars betydande insatser.

Barnbyn i Brovary färdigställdes 2010 och omfattar 13 familjehus och ett socialt center som bedriver familjestärkande arbete. Våren 2016 åkte Preem-medarbetarna Camilla Själin, Jeanette Granström och Olle Herborg dit på fältresa för att på plats få reda på mer om insatserna som görs av SOS Barnbyar.

– Det som möter oss i barnbyn i Brovary kan närmast beskrivas som en känsla av ”Bullerbyn”, så mycket kärlek och värme! säger Camilla Själin som jobbar på Preems raffinaderi i Lysekil.

Camilla Själin

I byn bor 84 barn fördelade på 13 hus. De bor tillsammans med en barnbymamma och i vissa fall även en barnbypappa. Under en lunch träffade Preem-gruppen en familj bestående av 10 personer.

– Familjen hade nyligen blivit antagna som barnbyfamilj inom SOS Barnbyar. När de tvingades fly från landets östra delar erbjöds de ett av familjehusen i barnbyn i Brovary, berättar Camilla.

Hjälp till svårt utsatta familjer

SOS Barnbyar i Ukraina ger svårt utsatta familjer hjälp med mat, kläder, medicin och psykologiskt stöd. Jeanette Granström, som jobbar på Preems huvudkontor i Stockholm berättar om besöket hos en kvinna med fem barn som bodde inhysta i kvinnans föräldrars enrumslägenhet i ett av Kievs fattigare områden.

Jeanette Granström

– Ett av de starkaste minnena från resan är besöket hos 38-åriga Anna. Det äldsta barnet var 19 år och det yngsta en tre månader gammal bebis. Som hos många andra familjer med ensamstående mammor har papporna lämnat eller hamnat i alkoholmissbruk, säger Jeanette.

Då flera av barnen, och även mamman, var i behov av hjälp såväl med pedagogiskt som psykologiskt stöd hade SOS Barnbyar tagit fram en handlingsplan för hur familjen skulle få hjälp att hitta en egen lägenhet, tillgång till läkarvård och sociala center.

– Trots den sociala och ekonomiska utsattheten var familjen fylld av så mycket kärlek till varandra och bjöd in oss till deras hem med stor gästfrihet. De berättade hur mycket hjälpen från SOS Barnbyar betyder för dem och jag känner själv både glädje och tacksamhet till alla fantastiska och engagerade människor som finns där för att hjälpa till, säger Jeanette.

Mer än en miljon interna flyktingar

Familjens situation är tyvärr inte unik och behovet av SOS Barnbyars familjestärkande verksamhet är fortfarande stort. Med anledning av konflikten i de östra delarna av Ukraina, där mer än en miljon interna flyktingar är på flykt och i stort behov av stöd och hjälp, har SOS Barnbyar utökat sina hjälpinsatser i landet. Under Preems fältresa mötte de även en familj som har flytt från Donetsk, i det krigsdrabbade östra Ukraina.

– De bodde i en enrumslägenhet och delade badrum och toalett med en annan familj, berättar Olle Hernborg i Stockholm

Olle Hernborg

Familjen bestod av mamma, pappa och en 9-årig dotter med autism.

– På grund av sin autism fick dottern inte gå i vanlig skola och hade få vänner. SOS Barnbyar stöttade familjen genom att betala dotterns timmar hos en speciallärare, och familjen fick även gå hos psykolog för att bearbeta sina traumatiska krigsupplevelser. Detta är bara ett av exemplen på hur SOS Barnbyar gör skillnad för många barn och familjer i Ukraina och jag är stolt över att vi stödjer dem, säger Olle. 

Foto (överst): Maja Brand