Lyckat samarbete med SOS Barnbyar

I januari 2013 inledde Preem och SOS Barnbyar ett långsiktigt samarbete. Ett lyckat samarbete båda parter verkligen brinner för.

SOS Barnbyar har verksamhet i 134 länder och driver bland annat barnbyar där föräldralösa och övergivna barn får ett nytt hem och en familj. Preem har valt att stödja två av SOS Barnbyars verksamheter, barnbyn i Brovary i Ukraina och uppbyggnaden av ett familjehus i barnbyn i Thai Binh i Vietnam.

Barnby och familjestärkande program i Ukraina

I SOS barnby i Brovary i Ukraina har idag runt 80 föräldralösa barn fått ett nytt hem och en egen familj. Barnbyn byggdes färdigt 2010 och där finns förutom 13 familjehus ett socialt center som bedriver familjestärkande arbete där svårt utsatta familjer i staden får hjälp med bland annat mat, kläder, medicin och psykologiskt stöd.

SOS Barnbyar i Ukraina

På grund av den instabila politiska och ekonomiska situationen i Ukraina och att välfärden skärs ner är behovet av den familjestärkande verksamheten i Brovary större än någonsin. Antalet familjer som har svårt att klara sig och hålla ihop ökar snabbt. Dessutom har många barnfamiljer flyttat från Lugansk- och Donetsk-regionen och Krim till Kievregionen och har fått status som internflyktingar. SOS Barnbyar Ukraina har startat ett antal projekt för att hjälpa familjer med barn som tvingats lämna sina hem.

Situationen i landet har lett till att barn och deras föräldrar behöver ytterligare psykologiskt stöd. De behöver hjälp att hantera aggressivitet, ångest och stress. Utbildnings- och fritidsaktiviteter bidrar till att både barnen och föräldrarna mår bättre.

Uppbyggnad av ny barnby i Vietnam

Den andra verksamheten som Preem har stöttat är uppbyggnaden av ett familjehus i barnbyn i Thai Binh i nordöstra delen av Vietnam. 

SOS Barnbyar Vietnam

Preem deltog på invigningen av barnbyn i januari 2015. 

Thai Binh består av 14 familjehus där mellan 120 och 140 barn ska få ett hem. Där finns också en förskola med plats för 200 barn. På sikt kommer man även att erbjuda sjukvård, yrkesutbildningar samt olika typer av familjestärkande program, inte bara för barnen i byn utan även för utsatta familjer i närområdet.

Vill du veta mer om SOS Barnbyar?
För att läsa mer om SOS Barnbyars arbete och hur du kan stödja dem genom att bli fadder, klicka här (länk till SOS Barnbyars hemsida).

Foto: Katerina Illevska och Maja Brand