Huvudpartner för SOS Barnbyar sedan 2013

Tack vare SOS Barnbyars arbete i länder som Ukraina, Vietnam och Bolivia får allt fler barn som lever i utsatthet en trygg uppväxt. Ett viktigt arbete som gör skillnad och som Preem stöttar sedan 2013.

I den bolivianska staden Santa Cruz byggs just nu ett hus där sju–åtta barn, vars liv präglats av fattigdom och utsatthet, får ett nytt hem. Huset är en del av SOS Barnbyars arbete och beräknas stå klart i början av nästa år.

Preem, som är en av SOS Barnbyars 20 huvudpartners, står bakom finansieringen av bygget. Lena Göransson är projektledare och ansvarig för csr-arbetet på Preem. Hon är stolt över att vara en del av det livsviktiga arbetet för att ge barn världen över en trygg uppväxt.

Lena Göransson, ansvarig för CSR-arbetet på Preem.– Det SOS Barnbyar gör med att ge fattiga och utsatta barn tak över huvudet, mat för dagen, omtanke, kärlek och utbildning, rimmar väl med Preems värderingar att vara ansvarstagande och inkluderande, säger hon.

Ett långsiktigt engagemang 

Preem har under flera års tid varit en aktiv partner och genom det stöttat SOS Barnbyars arbete i Ukraina, Vietnam och Bolivia på ett betydande sätt.

– Behoven i dessa länder är stora. Vi är glada och stolta över Preems långsiktiga engagemang. Grundstommen till en fin relation är ömsesidig respekt, och den känner jag att SOS Barnbyar och Preem delar. Vi förstår varandras visioner och mål. Jag är tacksam för att de personer som arbetar med det här på Preem brinner för att stödja vårt arbete, säger Dalibor Belanovic, key account manager på SOS Barnbyar.

Kaffeförsäljning har gett värdefulla bidrag

Utöver att som huvudpartner bidra med en årlig summa, genomför Preem ett antal olika aktiviteter för att samla in ytterligare pengar som stöd. Exempelvis kaffekampanjer inför jul, där Preem skänkt en viss summa per såld kopp kaffe på sina stationer. Kaffe är en storsäljare och ger ett rejält stöd till verksamheten.

Dalibor Belanovic, key account manager på SOS Barnbyar.– Det är fantastiskt med just kaffet i fokus och som är en storsäljare hos Preem. Det visar att Preem tar samarbetet på stort allvar, säger han.

Lena Göransson på Preem håller med.

- Jag tycker det är roligt att vi gör detta tillsammans med våra kunder som är med och bidrar när de köper sitt kaffe hos oss. Vi säljer i snitt 7000 koppar kaffe varje dag, så det har blivit en hel del pengar till SOS Barnbyar under åren.

 

Barn i Ukraina och Bolivia får en trygg famn

Pengarna har under åren gått till Ukraina och Bolivia. I det krigsdrabbade Ukraina går Preems stöd till en barnby i Brovary. Fördelade på 16 familjehus bor där 94 barn som förlorat sina föräldrars omsorg. Barnbyn byggdes färdigt 2010 och där finns förutom familjehusen ett socialt center som bedriver familjestärkande arbete där svårt utsatta familjer i staden får hjälp med bland annat mat, kläder, medicin och psykologiskt stöd.

– Barn i våra barnbyar får alla sina behov tillgodosedda, till skillnad från traditionella barnhem. Vi vill ge barn en trygg uppväxt med en vuxen som finns där varje dag. En trygg famn att gå till när man är ledsen är lika viktig som barnens utbildning, säger Dalibor Belanovic.

Fakta:

Det här är SOS Barnbyar Det här är SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en världsomspännande barnrättsorganisation som verkar i 136 länder för att hjälpa barn som lever i utsatthet. Genom långsiktiga och individanpassade insatser ger organisationen barnen förutsättningar att växa upp till självständiga, självförsörjande vuxna. SOS Barnbyar arbetar med familjestärkande insatser för att barn ska kunna växa upp med sin familj och man driver över 500 barnbyar för de som förlorat föräldrarnas omsorg.

Preem har sedan 2013 stöttat arbetet i Ukraina, Vietnam och Bolivia. Den största delen av gåvorna har bidragit till barn och utsatta familjer i Ukraina.