Huvudpartner för SOS Barnbyar från 2013 till 2019

Tack vare SOS Barnbyars arbete i länder som Ukraina, Vietnam och Bolivia får allt fler barn som lever i utsatthet en trygg uppväxt. Ett viktigt arbete som gör skillnad och som Preem stöttat från 2013 till 2019.

I den bolivianska staden Santa Cruz byggs just nu ett hus där sju–åtta barn, vars liv präglats av fattigdom och utsatthet, får ett nytt hem. Huset är en del av SOS Barnbyars arbete och beräknas stå klart i början av nästa år.

Preem, som är en av SOS Barnbyars 20 huvudpartners, står bakom finansieringen av bygget. Lena Göransson är projektledare och ansvarig för csr-arbetet på Preem. Hon är stolt över att vara en del av det livsviktiga arbetet för att ge barn världen över en trygg uppväxt.

Lena Göransson, ansvarig för CSR-arbetet på Preem.– Det SOS Barnbyar gör med att ge fattiga och utsatta barn tak över huvudet, mat för dagen, omtanke, kärlek och utbildning, rimmar väl med Preems värderingar att vara ansvarstagande och inkluderande, säger hon.

Ett långsiktigt engagemang 

Preem har under flera års tid varit en aktiv partner och genom det stöttat SOS Barnbyars arbete i Ukraina, Vietnam och Bolivia på ett betydande sätt.

 

Kaffeförsäljning har gett värdefulla bidrag

Utöver att som huvudpartner bidra med en årlig summa, har Preem genomfört  ett antal olika aktiviteter under åren för att samla in ytterligare pengar som stöd. Exempelvis kaffekampanjer inför jul, där Preem skänkt en viss summa per såld kopp kaffe på sina stationer. Kaffe är en storsäljare och har gett ett  rejält stöd till SOS Barnbyars verksamhet.

- Jag tycker det är roligt att vi gjort detta tillsammans med våra kunder som varit med och bidragit när de köpr sitt kaffe hos oss. Vi säljer i snitt 7000 koppar kaffe varje dag, så det har blivit en hel del pengar till SOS Barnbyar under åren, säger Lena Göransson, Preem

 

Barn i Ukraina och Bolivia får en trygg famn

Pengarna har under åren gått till Ukraina och Bolivia. I det krigsdrabbade Ukraina har Preems stöd gått till en barnby i Brovary. Fördelade på 16 familjehus bor där 94 barn som förlorat sina föräldrars omsorg. Barnbyn byggdes färdigt 2010 och där finns förutom familjehusen ett socialt center som bedriver familjestärkande arbete där svårt utsatta familjer i staden får hjälp med bland annat mat, kläder, medicin och psykologiskt stöd.

Barnen i barnbyar får alla sina behov tillgodosedda, till skillnad från traditionella barnhem. De får en trygg uppväxt med en vuxen som finns där varje dag. En trygg famn att gå till när man är ledsen är lika viktig som barnens utbildning.

Fakta:

Det här är SOS Barnbyar Det här är SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en världsomspännande barnrättsorganisation som verkar i 136 länder för att hjälpa barn som lever i utsatthet. Genom långsiktiga och individanpassade insatser ger organisationen barnen förutsättningar att växa upp till självständiga, självförsörjande vuxna. SOS Barnbyar arbetar med familjestärkande insatser för att barn ska kunna växa upp med sin familj och man driver över 500 barnbyar för de som förlorat föräldrarnas omsorg.

Preem har  stöttat arbetet i Ukraina, Vietnam och Bolivia under åren 2013 till 2019. Den största delen av bidragen och gåvorna har bidragit till barn och utsatta familjer i Ukraina.