”Stödet från våra givare är otroligt viktigt för oss”

Sedan den väpnade konflikten bröt ut i Ukraina har SOS Barnbyar byggt upp flera hjälpande biståndsverksamheter i landet. Tack vare stödet från alla givare har tillvaron blivit tryggare för många barn och deras föräldrar.

Under konflikten har många invånare drabbats. Mest utsatta är barn och familjer som redan innan konflikten levde på marginalen under stor ekonomisk press. SOS Barnbyar har hjälpt ett stort antal barn och familjer som har det svårt att hitta en tryggare tillvaro.

– Läget har påtagligt förvärrats för dem som redan hade svårt innan konflikten bröt ut. Med hjälp av donationer, sponsorer och andra samarbeten får vi möjlighet att bedriva olika sorters hjälpverksamhet i Ukraina, säger Tonya Lilburn på SOS Barnbyar.

Tonya Lilburn

Tonya arbetar på programavdelningen på SOS Barnbyar med särskilt ansvar för verksamheten i Ukraina. Situationen i landet är komplicerad där de östra delarna och även Kiev är påverkade av konflikten.

– Vi har till och med blivit tvungna att flytta vårt kontor från Lugansk stad till den ukrainska sidan av fronten för att hålla personalen säker, säger hon.

Välfärdssystemet har klappat ihop

De påverkade delarna av landet har inte längre ukrainskt styre och hela välfärdssystemet har klappat ihop. Det går inte att få bidrag från staten. Valutan rasar och priserna stiger. Tonya har själv varit på plats ett antal gånger och bevittnat den svåra situationen, men också sett hur stödet från givare faktiskt hjälper.

– Stödet från våra givare är otroligt viktigt för oss för att kunna jobba i de här områdena och bistå med hjälp till utsatta familjer. När man är där ser man den skillnad det gör. Jag har själv sett familjer som fått stöd så att de kunnat klara sig. Det känns väldigt bra att vi kan bidra till det.

SOS Barnbyar BrovarySOS Barnbyar driver två barnbyar i Ukraina. I Brovary utanför Kiev har runt 80 barn ett nytt hem och i Kievområdet får drygt 1 000 barn med familjer bistånd i form av både ekonomiskt och psykosocialt stöd. I Luganskregionen i östra delen av landet får 450 barn i familjer hjälp att klara av vardagen.

Målgruppen i landet är föräldrar och barn i familjer som har det svårt ekonomiskt och som riskerar splittras. I och med konflikten har tillståndet för dessa familjer blivit katastrofalt och många har dessutom tvingats fly till andra områden där de står helt utan säkerhetsnät.

– Sammantaget skapar detta en allmän otrygghet för barnen. Det innebär avbruten skolgång, barnen blir traumatiserade av vad de upplevt och sett. En negativ påverkan där många är i behov av psykologiskt stöd, förklarar Tonya.

Olika hjälp till olika familjer

Hon håller kontakt med personalen på plats och håller koll på att programmen får finansiellt stöd samt att kvaliteten på programmen lever upp till SOS Barnbyars krav.

– Vi jobbar holistiskt med familjerna och tittar på vilka problem och styrkor de har. Utifrån det bestämmer vi vilka insatser de behöver. Det är olika från familj till familj. Först och främst handlar det om att ha mat på bordet, kläder och hjälp att hitta ett rimligt boende, men det är också viktigt med psykosocialt stöd.

SOS Barnbyar BrovaryBarnen och deras familjer behöver bearbeta svåra upplevelser och det är viktigt att få upp rutiner, ge barnen möjlighet att gå i skolan, att få till en slags normalvardag. För att stötta ekonomiskt delar SOS Barnbyar ut matkuponger och ger bidrag till skolmaterial, men anordnar också kurser för att arbetslösa ska hitta sätt att dryga ut kassan.

– Dessa personer lever under en stor ekonomisk press och det är svårt att hitta arbete. Vi kan exempelvis erbjuda en kort utbildning inom något hantverk eller frisörklipping. Det kanske inte leder till en anställning, men de kan få in extra pengar genom att till exempel få in grannar som kunder och kan dryga ut inkomsten på det sättet, berättar Tonya. 

Text: Chi An Gramfors Englund
Foto: Katerina Illevska 

Fakta

Så här används pengarna Så här används pengarna

Under 2019 fördelades ca 500 000 kr av de bidrag som Preem stöttat med under året, till SOS Barnbyar i Ukraina. Här är exempel på vad den summan kan räcka till:

  • Vinterkläder till 600 barn

eller

  • 157 förmånstagare kan få stöd i SOS Barnbyars familjestärkande program under ett år för att bli självförsörjande

eller

  • Skolpaket (som innehåller skolväska, skolböcker, pennor och skoluniform) till 477 barn