Viktig fas avslutad i Synsat-projektet

Vid årsskiftet lämnade Preem in sin ansökan om ändring i miljötillståndet till Mark- och miljödomstolen för att få producera förnybart drivmedel på Synsat-anläggningen i Lysekil.

Projektet har sedan slutet av 2019 arbetat med att ta fram ett tekniskt underlag samt en miljöansökan, och är nu redo att gå in i genomförandefasen (EPC).

Innan ansökan lämnades in fick allmänhet, organisationer och myndigheter ta del av och kommentera ett skriftligt underlag i ett så kallat samråd. När tiden för samrådet avslutades fyra veckor efter att det utlysts hade åtta myndigheter och större organisationer bidragit med synpunkter, till exempel Länsstyrelsen, Greenpeace, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen. Synpunkter skickades även in av tio mindre föreningar och 58 privatpersoner. Kommentarerna berörde till stor del klimatfrågor, till exempel hur hållbart det är med förnybara råvaror, men det fanns även ett fåtal som handlade om raffinaderiets närmiljö.

Ansökan behandlas nu av Mark- och miljödomstolen.

 

 

Vid årsskiftet 2020/2021 lämnade Preem in sin ansökan om ändring i miljötillståndet till Mark- och miljödomstolen för att få producera förnybart drivmedel på Synsat-anläggningen i Lysekil. Allmänhet, organisationer och myndigheter hade då fått ta del av och kommentera ett skriftligt underlag i ett så kallat samråd.

Ärendet behandlas nu av Mark- och miljödomstolen.