Stabil ekonomi skapar förutsättningar för framtiden

För att kunna leda omvandlingen till ett hållbart samhälle behöver vi vara marknadsledande inom hållbarhet och leverera en överlägsen prestanda i hela Preems värdekedja. Det innebär att vi ska vara en av Europas bästa raffinörer och ledande på förnybara flytande bränslen. Genom en stabil ekonomi skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart företagande.

Investera i innovation och förnybar produktion
Preems finansiella planer stödjer vår strategi att kraftigt och i snabb takt öka vår förnybara produktion. Omställningen kräver ett innovativt arbetssätt, där vi själva och tillsammans med samarbetspartners hittar nya arbetssätt och finansiering. Många projekt är redan uppstartade för att ställa om vår produktion och totalt investerades 269 MSEK för ökad förnybar produktion och/eller minskad klimatpåverkan, en väsentlig upptrappning jämfört med föregående år. Investeringarna inkluderar:

  • Ombyggnation av vår anläggning Green Hydro Treater (GHT) i Göteborg med planerad uppstart i slutet av 2020
  • En ny vätgasanläggning som driftsattes under våren 2019 vid raffinaderiet i Göteborg. Den ger oss förutsättningar att utöka produktionen av förnybara drivmedel med ungefär 20 procent
  • Installation av utrustning för att fånga in koldioxid vid raffinaderiet i Lysekil.

Strategi och framtidsplaner
För 2020 planerar vi att ytterligare öka våra investeringar i förnybara alternativ samt arbeta med att överbrygga de gap som vi identifierat i förhållande till vår strategi 2040. Exempelvis fortsätter arbetet med vår CO2 road map som knyter ihop omställningen med våra klimatmål.
Planeringen sträcker sig också bortom nästa år. Under 2019 har vi ansökt om miljötillstånd för att bygga Sveriges största anläggning för förnybara drivmedel med en kapacitet att producera 1 miljon kubikmeter. Den planeras vara klar senast år 2024.

Ett annat viktigt område knyter an till den planerade utbyggnaden i Lysekil som ska uppgradera och rena tjockolja från exempelvis svavel- och metallföroreningar och över tid och i ökande grad även komplexa, förnybara råvaror. Slurryhydrocracking-teknologin, som det handlar om, är mycket effektiv vid omvandling av sådana råvaror som annars är svåra att hantera. Detta är en viktig pusselbit i den förnybara omställningen vid raffinaderiet.

Uppdatering 2020-09-28:
Preem har beslutat att miljötillståndsansökan för Preemraff Lysekil kommer att dras tillbaka, och att ROCC-projektet avvecklas. Beslutet innebär att resurser nu frigörs till att accelerera den förnybara produktionen. Läs mer här

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >