Stabil ekonomi skapar långsiktighet

För att kunna leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle behöver vi ha en lönsamhet och marknadseffektivitet i toppklass. Det innebär att vi ska vara en av Europas bästa raffinörer och ledande på flytande drivmedel. Genom en stabil ekonomi skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart företagande.

För att kunna möta morgondagens utmaningar och fortsätta att driva några av Europas mest energieffektiva och moderna raffinaderier, krävs hållbara investeringar som optimerar produktion och logistik. I samband med att reduktionsplikten infördes den 1 juli 2018, har vi också börjat få ett mer långsiktigt regelverk att förhålla oss till.

Investeringar och samarbeten
Preems finansiella planer går hand i hand med våra strategier och säkerställer att det finns goda förutsättningar att nå framtida mål. Stabila kassaflöden och god lönsamhet, som idag kommer från framförallt produktion och försäljning av fossilt baserade drivmedel, möjliggör investeringar i förnybar produktion som skapar en långsiktig lönsamhet och ett hållbart företagande.

Vi har bland annat investerat i en utbyggnad av produktionskapaciteten för vakuumgasolja (VGO) på raffinaderiet i Lysekil. Investeringen innebär att Lysekil blir självförsörjande på VGO, samt att Preem minskar produktionen av tjockolja till fördel för högkvalitativa och avsvavlade drivmedel.

Tillsammans med bl a Sveaskog och Södra har vi investerat i SunPine, för att bygga ytterligare en anläggning för produktion av råtalldiesel, en förnybar råvara för dieselproduktion. Idag är SunPine ett framgångsrikt företag som omsätter en miljard kronor och skapar jobb åt hundra personer.

Vi driftsätter också en ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel. Investeringen ger oss förutsättningar att utöka produktionen av förnybara drivmedel med ungefär 20 procent.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >