Case - CCS minskar CO2-utsläppen

En fullskalig CCS-anläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil skulle minska koldioxidutsläppen med upp till 40 procent. Vi siktar på att uppföra en fullskalig anläggning till 2025.

Preem har tillsammans med Chalmers och norska forskningsinstitutet SINTEF genomfört en förstudie om hur Preems raffinaderi i Lysekil skulle kunna använda sig av CCS, Carbon Capture and Storage, för att fånga in och lagra koldioxid. Själva CCS-tekniken går ut på att avskilja koldioxid från rökgaserna innan de släpps ut i atmosfären.

– Med förstudien har vi kunnat definiera de hinder och möjligheter som finns i Preems fall. En avgörande fråga är hur man ska kunna lagra koldioxiden. Tekniken, kunskapen och anläggningarna finns i Norge, och bäst vore det att transportera koldioxiden dit, säger Kristin Jordal, seniorforskare på SINTEF.

För att kunna frakta koldioxid från Sverige till Norge krävs ett bilateralt avtal mellan länderna, eftersom det enligt Londonkonventionen är förbjudet att skeppa avfall mellan länder. Redan idag släpper Preems raffinaderier ut 17 procent mindre koldioxid jämfört genomsnittet i Västeuropa. Införandet av CCS på vätgasproduktionsanläggningen i Lysekil skulle kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 640 000 ton per år, av den totala mängden på 1,6 miljoner ton. Minskningen motsvarar utsläppen från cirka 300 000 flygresor från Sverige till Thailand och tillbaka.