Hållbarhet vägen till framgång i Norge

Fokus på hållbarhet har varit avgörande när vi, på bara några år, etablerat oss som en betydande aktör på den norska marknaden.

Under 2014 analyserade vi ett flertal marknader inför en potentiell första etablering utanför Sverige. Utifrån bland annat marknads- och konkurrenssituation, inträdesbarriärer och logistikförhållanden valdes Norge. De första leveranserna från en egen depå i Norge gjordes hösten 2016, och 2019 är Preem en av de största aktörerna och levererar runt en fjärdedel av allt drivmedel som säljs i Norge.

Våra produkter säljs via egna stationer, återförsäljare, direktleveranser eller depå. Förvärv och partnerskap har varit viktiga i etableringen. Preem har förvärvat YX:s bulkverksamhet och ingått leverans- och depåavtal, samt avtal om kort- och anläggningssamarbete, med YX och Uno-X. Preem levererar även drivmedel till andra större aktörers depåer i Norge från Kristiansand i syd till Alta i norr.

Med produkten Preem Evolution Diesel har Preem visat att en högre inblandning av förnybara råvaror (upp till 20 procent), än vad övriga aktörer har salufört eller vad omsättningskravet krävt, är både praktiskt möjlig och
ekonomiskt bärkraftig. Genom ett utvecklat system som bygger på massbalansprincipen, där transaktioner med förnybart bränsle rapporteras, följs upp och dokumenteras, kan Preem garantera kunder och återförsäljare den miljöprestanda som våra kunder köper. Systemet kvalitetssäkras via revisioner och tredjepartskontroll. Preem har i Norge etablerat sig som en trovärdig partner i hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att fortsätta vara experter på och utveckla drivmedel för framtiden.