Sustainable Brand Index

Preem har utsetts till det mest hållbara företaget i branschen inom både B2B och B2C under 2018. Det är varumärkes-undersökningen Sustainable Brand Index som listar Sveriges mest hållbara varumärken inom olika målgrupper.

För konsumentmarknaden fick Preem priset den 12 april, 2018 och för Företagsmarknaden tog företaget emot pris och utmärkelse den 29 november, 2018. Det är andra året i rad som Preem är branschbäst inom B2B.

Preem har under en längre tid arbetat med att förflytta varumärket mot en mer hållbar positionering samtidigt som vi genomför en omfattande omställning mot en ökad produktion av förnybara drivmedel.

- Malin Hallin, chef Hållbar Utveckling, som tog emot priset för B2B under kvällen den 29:e, berättar om flera intressanta initiativ, både som pågår och som kommer framöver. - Preem har mycket på gång som ytterligare stärker vårt hållbarhetsarbete och vår position, säger hon. 

– Utmärkelsen som det mest hållbara varumärket inom kategori "drivmedel" är ett kvitto på att dels vår varumärkesförflyttning fortgår och fungerar, dels att våra förnybara produkter efterfrågas, säger Niclas Brantingson, Kommunikationschef på Preem.   

Inför B2B utmärkelsen under torsdagkvällen den 29 november bjöd SB Insight, som står bakom undersökningen, in ett hundratal VD:ar, kommunikationschefer och hållbarhetschefer för att dela ut diplom till vinnarna. Preem placerade sig på plats 16 av 100 i den totala rankingen.

Fakta

Företagsstudien Företagsstudien

Målgruppen i B2B-studien är exekutiva beslutsfattare med inköpsansvar på storföretag med över 500 miljoner kronor i omsättning. Intervjuerna genomfördes under september-november 2018. Totalt intervjuades 1 000 beslutsfattare om 103 olika företags miljö- och sociala ansvarstagande, hur hållbarhet påverkar inköpsbesluten samt hur de prioriterar hållbarhet internt.

Fakta

Konsumentstudien Konsumentstudien

Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har genomförts årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen inom området.

Under 2018 har totalt cirka 40.000 respondenter intervjuats i Norden, varav ca 17 000 i Sverige. Målgruppen för studien är allmänheten (konsumenter) 16-70 år. Urvalet är representativt för respektive lands befolkningssammansättning. Intervjuerna genomfördes under januari-mars 2018 och priset delades ut 12 april samma år.