Sustainable Brand Index

Preem har för tredje året i rad utsetts till det mest hållbara företaget i branschen av Sveriges konsumenter. Sedan tidigare har Preem även utsetts till bäst i branschen inom B2B, även här tre år i följd. Det är varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index som efter omfattande intervjuer listar Sveriges mest hållbara varumärken för både företag och konsumenter, inom olika målgrupper och branscher.

Utmärkelsen och förstaplaceringen som det mest hållbara varumärket i branschen inom konsumentmarknaden, avser 2020 och offentliggjordes den 31 mars 2020. Det är tredje året i rad som Preem placerar sig på första plats i branschen inom konsumentsegmentet.
Under 2019 rankades Preem även som branschbäst inom företagssegmentet, B2B, vilket även där var tredje året i rad.

Preem har under en längre tid arbetat med att förflytta varumärket mot en mer hållbar positionering samtidigt som vi genomför en omfattande omställning till en ökad produktion av förnybara drivmedel.

- Malin Hallin, chef Hållbar Utveckling berättar om flera intressanta initiativ, både som pågår och som kommer framöver. - Preem har mycket på gång som ytterligare stärker vårt hållbarhetsarbete och vår position, säger hon. 

– Utmärkelsen som det mest hållbara varumärket inom kategori drivmedel är ett kvitto på att dels vår varumärkesförflyttning fortgår och fungerar, dels att våra förnybara produkter efterfrågas, säger Ulrika Fager, Kommunikationschef på Preem.   

Inom konsumentsektorn placerade sig Preem på plats 138 i den totala rankingen av 381 medverkande varumärken .
Inom företagssektorn var motsvarande placering 20 av 75, i den totala rankingen.

Fakta

Konsumentstudien Konsumentstudien

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet och har genomförts årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen inom området.

Under 2020 har totalt cirka 58.800 respondenter intervjuats i Norden, Nederländerna och Baltikum, varav 21 640 i Sverige. Målgruppen för studien är allmänheten (konsumenter) 16-75 år. Urvalet är representativt för respektive lands befolkningssammansättning. Intervjuerna genomfördes under november 2019 till februari 2020 och priset delades ut 31 mars 2020.

Fakta

Företagsstudien Företagsstudien

Målgruppen i B2B-studien är exekutiva beslutsfattare med inköpsansvar på mindre och medelstora företag med 40 - 500 anställda. Intervjuerna genomfördes under december 2019 till januari 2020. Totalt intervjuades 600 beslutsfattare om 75 olika företags miljö- och sociala ansvarstagande, hur hållbarhet påverkar inköpsbesluten samt hur de prioriterar hållbarhet internt.