Sustainable Brand Index

Preem har för andra året i rad utsetts till det mest hållbara företaget i branschen av Sveriges konsumenter. Det är varumärkes-undersökningen Sustainable Brand Index som listar Sveriges mest hållbara varumärken inom olika målgrupper utifrån genomförda undersökningar.

För konsumentmarknaden, B2C, fick Preem priset den 11 april 2019 och för företagsmarknaden, B2B, tog vi emot pris och utmärkelse den 29 november, 2018. Det är andra året i rad som Preem är branschbäst inom både konsument- och företagsmarknaden.

Preem har under en längre tid arbetat med att förflytta varumärket mot en mer hållbar positionering samtidigt som vi genomför en omfattande omställning till en ökad produktion av förnybara drivmedel.

- Malin Hallin, chef Hållbar Utveckling berättar om flera intressanta initiativ, både som pågår och som kommer framöver. - Preem har mycket på gång som ytterligare stärker vårt hållbarhetsarbete och vår position, säger hon. 

– Utmärkelsen som det mest hållbara varumärket inom kategori drivmedel är ett kvitto på att dels vår varumärkesförflyttning fortgår och fungerar, dels att våra förnybara produkter efterfrågas, säger Ulrika Fager, Kommunikationschef på Preem.   

Preem placerade sig på plats 122 av 355 i den totala rankingen.
Och i branschen på plats 16 av 26 kategorier.

Fakta

Konsumentstudien Konsumentstudien

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet och har genomförts årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen inom området.

Under 2019 har totalt cirka 50.000 respondenter intervjuats i Norden och Nederländerna, varav 18 600 i Sverige. Målgruppen för studien är allmänheten (konsumenter) 16-70 år. Urvalet är representativt för respektive lands befolkningssammansättning. Intervjuerna genomfördes under december-mars 2019 och priset delades ut 11 april samma år.

Fakta

Företagsstudien Företagsstudien

Målgruppen i B2B-studien är exekutiva beslutsfattare med inköpsansvar på storföretag med över 500 miljoner kronor i omsättning. Intervjuerna genomfördes under september-november 2018. Totalt intervjuades 1 000 beslutsfattare om 103 olika företags miljö- och sociala ansvarstagande, hur hållbarhet påverkar inköpsbesluten samt hur de prioriterar hållbarhet internt.