Är eko verkligen så reko?

Allt fler handlar ekologisk mat men är det nyttigare för kroppen än traditionellt framställda produkter? Och vilken inverkan har det på miljön? Vi låter Anna-Karin Johansson på Livsmedelsverket reda ut begreppen.

Försäljningen av ekologiska livsmedel har skjutit i höjden. Förra året steg det med hela 18 procent jämfört med året innan, enligt sajten Ekoweb. Men om det är bättre för hälsan och miljön råder det delade meningar om.

– Verkligheten är sällan svart eller vit. Forskningen tyder inte på att ekologisk mat innehåller mer näring, men studier visar att viss ekologisk mat kan ha högre halter av antioxidanter, som ingår i olika vitaminer. Men skillnaderna är små och påverkar inte nämnvärt den totala mängd vi får i oss, säger Anna-Karin Johansson, miljöstrateg på Livsmedelsverket. 

Det går alltså inte att säga att ekologisk mat är nyttigare än konventionell mat. Men hur ser det ut ur ett miljöperspektiv?

– Den faktor som ofta nämns är att kemiska bekämpningsmedel inte används. Strukturen på det ekologiska jordbruket är också positiv ur andra aspekter, till exempel gynnar det eller har mindre skadlig effekt på den biologiska mångfalden, vilket främjar ett rikare växt- och djurliv.

Kvinna letar ekologisk matEkologisk produktion innebär i korthet att man inte använder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, att djuren får vara utomhus och att deras foder är ekologiskt. Men vi har överlag säkra livsmedel i Sverige, oavsett om de är ekologiskt framställda eller inte.

– Alla bekämpningsmedel måste godkännas och det finns gränsvärden för hur mycket rester som får finnas kvar i maten. Dessa är satta för att maten ska vara säker för alla. 

Och för att säkerställa att det efterlevs genomförs kontroller på frukt och grönsaker, både de som odlats i Sverige och de som importeras. Det är inte helt enkelt att veta vilka produkter man bör köpa ekologiskt ur miljösynpunkt, fortsätter hon.

– Ett livsmedel kan vara bra ur ett perspektiv, men sämre ur ett annat. Utifrån de underlag vi har så kan vi inte peka ut enskilda livsmedelsgrupper. Men mer generellt kan sägas att det är bra att välja ekologiska livsmedel om man vill minska användningen av bekämpningsmedel och gynna den biologiska mångfalden, däremot kan det ha mindre effekt på klimatpåverkan och övergödning.

Har du några tips på hur man kan äta nyttigt och samtidigt minska matens miljöpåverkan?

– Det viktigaste är att äta mycket frukt och grönsaker, och dra ner på köttet. Välj sådant som tål att lagras, till exempel grova grönsaker, och köp känsliga produkter efter säsong. När det gäller fisk så prioritera den som kommer från hållbara bestånd och är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt, till exempel miljömärkt. Det är också bra att dra ner på godis, läsk, bakverk och snacks – de påverkar miljön utan att bidra med så mycket näring. Slutligen är det viktigt att minska matsvinnet genom att förvara maten rätt, planera inköp och ta hand om rester.

Text: Daniel Retz