Kan man tanka bilen med lignin?

Se hur lignin, en restprodukt från massabruken, kan bli en ny viktig råvara vid framställningen av nya gröna drivmedel. 

Relaterat innehåll