Rester av rester blir nya produkter på Sunpine

Restmaterial från skogsindustrin kan vara värdefulla råvaror till nya produkter. Nyskaparen SunPine drar nytta av detta genom att göra råtalldiesel av råtallolja från pappersmassabruk. Den processen ger i sin tur restmaterial – som kan tas om hand genom nya innovationer.

Principen för SunPines anläggning är ungefär densamma som i ett vanligt raffinaderi. Men SunPine hanterar inte fossil olja utan råtallolja, en restprodukt som tas från sulfatmassafabriker. Råtalloljan destilleras genom att cirkulera runt medan den utsätts för tryck och värme. Under processens gång frigörs olika ämnen, nya restmaterial, som företaget kan ta tillvara.

Harts i fast form.Ett sådant restmaterial är harts, vilket är den utvunna formen av trädens kåda. Under 2015–2016 byggde SunPine ut sin fabrik för att kunna ta tillvara hartserna. Hartser från råtallolja kan användas som bindemedel i olika produkter, till exempel vägmarkeringsfärg.

Precis som kåda stelnar hartser och ser ut som gyllenbruna kristaller. Många företag säljer harts i fast form, men SunPine har valt en annan väg.

– När harts svalnar stelnar den till kristaller på några minuter och sen tar det mycket energi att värma upp den igen. För att spara energi behåller vi istället den höga temperaturen och skickar den på export i flytande form i isolerade containrar, förklarar Valeri Naydenov, utvecklingschef på SunPine.

Valeri Naydenov, kemist och utvecklingschef, SunPine.

SunPine producerar i nuläget ungefär 20 000 ton harts per år.

– Men det finns möjligheter att göra mer, säger Valeri Naydenov.

Terpentin används till parfym

En annan viktig produkt hos SunPine är terpentin, en lättflyktig eterisk olja, som också utvinns under framställningen av råtalldiesel.

– Terpentinets beståndsdelar används i kosmetika och till och med parfym för att få doftämnet att stanna på huden, säger Valeri Naydenov. Det är besvärligt att hantera eftersom det är brandfarligt och – paradoxalt nog – väldigt illaluktande. Men de illaluktande svavelföreningarna som bildats i sulfatmassafabriken tar vi bort. Även här ser vi potential att utveckla vår process.

Efter att råtalldiesel, hartser och terpentin tagits tillvara återstår fortfarande restmaterial i form av bioolja som idag går tillbaka till massabruken och används som eldningsolja.

Kontroll av hertser i SunPines labb.

 

Text: Christina Liljestrand

Fakta

Produkter från råtallolja Produkter från råtallolja

SunPine utvecklar produkter av skandinavisk råtallolja (en restprodukt från sulfatmassafabrikernas upparbetning av svartlut) och av Crude Tall Oil, en amerikansk, mer hartsrik tallolja.

Råtalldieseln från SunPine behöver befrias från svavel och syre och kan sedan användas i drivmedlet Preem Evolution Diesel+, där den utgör minst 50 procent.

Harts brukar användas som samlingsnamn på olika typer av natursafter som rinner ut träd, men kan också syfta på ämnen som finns i pappersmassa. Hartser kan användas som bindemedel i produkter som färg och lim.

Terpentin är en lättflyktig eterisk olja som framställs genom destillation och oftast används som lösningsmedel av färg, men även som ingrediens i kosmetika.

Bioolja är en restprodukt från SunPines produktion. Den används som eldningsolja av pappersmassafabrikerna.

Relaterat innehåll

Från råtalldiesel till grön diesel Från råtalldiesel till grön diesel

Så fungerar Preems bioraffinaderianläggning – där råtalldiesel från SunPine omvandlas till vanlig diesel.

Från råtalldiesel till grön diesel Från råtalldiesel till grön diesel

Så fungerar Preems bioraffinaderianläggning – där råtalldiesel från SunPine omvandlas till vanlig diesel.