Snart kan du tanka bilen med sågspån

Sågspån från sågverken samt grenar och toppar som ligger och förmultnar i skogen kan bli biodrivmedel. Nu inleder Preem och träindustriföretaget Setra ett samarbete för en första produktionsanläggning för framställning av pyrolysolja, en grön råvara till förnybara drivmedel som utvinns av skogens restprodukter.  

Idén om att utvinna olja genom att hetta upp vedråvara i syrefattig miljö och sedan snabbt kyla ner den igen är gammal. Under andra världskriget använde man till exempel samma princip för att framställa gengas som drivmedel.

I dag har teknikerna förfinats och processerna börjar bli så bra att det lönar sig att göra det i större skala. Därför satsar Preem och Setra nu på en gemensam anläggning för framställning av pyrolysolja, en hållbar råvara till förnybara drivmedel som utvinns av vanligt sågspån.

Anläggningen ska uppföras vid Kastets sågverk i Gävle hamn och beräknas vara färdigställd 2021.

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör, Preem

– För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. I dag finns inget enskilt biodrivmedel som ensamt kan lösa problemet. Därför är det viktigt att satsa på olika biodrivmedel där sågspån är en möjlighet, säger Sören Eriksson, affärsutvecklare på Preem.

Spännande utveckling

Bygget påbörjas under 2019 och anläggningen beräknas ge cirka 25 000 kubikmeter, det vill säga 25 miljoner liter, pyrolysolja per år som via Preems raffinaderi i Lysekil raffineras till biodrivmedel i form av biodiesel och biobensin.

– Tack vare ett antal tekniksprång är den här processen, som först låg väldigt långt bort i tiden, nu på väg att bli verklighet. Det gör att de här restprodukterna från skogen blivit lika intressanta som lignin, vilket känns väldigt spännande, säger Sören Eriksson.

Pontus Friberg, Director Enterprise Risk Management på Setra, ser fram emot att uppföra landets första kommersiella pyrolysoljeanläggning.

– Biodrivmedel för transportsektorn skapar nya affärsmöjligheter för vårt sågspån, en kvalitetsprodukt med utvecklingspotential inom förnybar energi, säger han.

En satsning med många vinnare

Det här är en utveckling som har många vinnare. Skogsägarna kan få avsättning för sina egna restprodukter från skogen i form av grot, det vill säga grenar och toppar, som annars ligger kvar i skogen efter avverkning.

Grenar och toppar från skogsavverkning, så kallat grot

– En viss del behöver så klart lämnas kvar för att naturen ska ha sin gång, men av de cirka 140 terawattimmar som blir kvar varje år skulle man troligtvis på sikt kunna ta ut runt 50 terawattimmar. Dessutom får sågverken, som är skogsägarnas kunder, bättre möjlighet till avsättning av restprodukter med lägre värde, till exempel sågspån, flis och bark, säger Sören Eriksson.

Samarbetet med Setra är en del i Preems ambition att år 2030 tillverka 5 000 000 kubikmeter (5 miljarder liter) förnybara drivmedel på raffinaderierna i Lysekil och Göteborg. 

– Setras drivkraft för pyrolysoljeprojektet med Preem är att bidra till omställningen för ett hållbart, fossiloberoende samhälle. Vi ser pyrolysoljeteknologin som en realistisk möjlighet, där vi kan spela en industriell roll i värdekedjan genom konvertering av sågspån till pyrolysolja för vidareförädling till biodrivmedel i Preems raffinaderier, säger Pontus Friberg.

Visste du att ... Visste du att ...

Under 2017 såldes cirka 9 miljarder liter drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1,9 miljarder liter motsvarades av biodrivmedel, enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI).

Cirka 15 procent av allt biodrivmedel producerades i Sverige, resten importerades från andra länder.

Fakta

Pyrolys Pyrolys

Pyrolys är en process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras ut till en vätska.

Genom pyrolys kan grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel.

Fakta

Fördelar med skogsrester Fördelar med skogsrester

Fem fördelar med sågspån och andra restprodukter från skogen som råvara till biodrivmedel:

1. Helt förnybara och bland de mest hållbara råvaror man kan få ur ett helhetsperspektiv.

2. Ökar värdet på vår svenska skog och skogstillgångar.

3. Ökar värdet för sågverken.

4. Bidrar till att öka sysselsättningen i glesbygd, där skogsråvaran finns.

5. Finns i så stora mängder att vi har möjlighet att gå från ett importberoende av drivmedel till att täcka det inhemska behovet och kanske till och med få en viss export.