Bilens miljöpåverkan omräknat i kronor

Nu går det att räkna ut vilken miljöpåverkan din bil har. Tillsammans med forskare på Chalmers har professor Bengt Steen utvecklat en ny modell som värderar vad olika typer av miljöbelastning kostar i kronor.

I en del sammanhang tycks det som att dagens bilar är miljövänliga underverk. Men den bilden stämmer inte, menar erfarne miljöforskaren Bengt Steen. Alla bilar ger miljöpåverkan under sin livscykel, från råvarorna som används i tillverkningsprocessen till bränslet som förbrukas längs vägen.

– Ett exempel är att elbilarnas batterier innehåller olika metaller och att själva elen i vissa fall framställs med kolkraft, då kan det bli mer utsläpp från en elbil än en bil som drivs med vanlig bensin, säger professor Bengt Steen.

Tar hänsyn till hela bilden

Professor emeritus Bengt Steen har arbetat med miljöforskning sedan 1960-talet och de senaste åren har han tillsammans med forskarna på Swedish Life Cycle Center på Chalmers utvecklat en metod för så kallad miljöprissättning. Den gör det möjligt att jämföra vad det kostar i kronor med olika typer av miljöbelastning.

– Jag kallar det livscykelanalys och det handlar om att ta hänsyn till hela bilden. För att skapa en bil måste man gräva upp malm, metaller och fossila mineraler och transportera materialet till fabriken där delarna formas och sätts ihop. Varje steg genererar en miljökostnad innan bilen ens har börjat rulla – och sedan förbrukar den i genomsnitt 15 ton bränsle under sin livstid, förklarar han.

Arbetet på Chalmers har resulterat i en beräkningsmodell som ger fordonsutvecklare ett system där de kan mata in bland annat vilka material som ingår i en viss bilmodell och hur mycket. Sedan generas en summa på vilken miljökostnad bilen har.

Fröet till beräkningsmodellen såddes i slutet av 1980-talet, en tid då man på allvar började diskutera miljöfrågan, inte bara utsläpp från skorstenar utan hur produkters hela liv påverkar.

– Jag blev kontaktad av Volvo som ville beräkna skillnaden i miljöpåverkan mellan ett framstycke i plast och ett i plåt till en Volvo 850. Jag gjorde beräkningar där jag tog hänsyn till hela livscykeln och då framkom det att plast var bättre ur miljösynpunkt. Inte för att materialet i sig är miljövänligt, men det är lättare än plåt och då drar bilen mindre bränsle.

Våra egna val ger olika avtryck

Livscykel-tänkandet går att använda även som privatperson, från hur man väljer bilmodell till hur man kör. Viktigt här, enligt Bengt Steen, är att se vilket avtryck våra val gör på lång sikt.

– Det är ofta bra att välja en elbil eller en som går på biobränsle. Om du jämför miljökostnaden mellan en elbil och en dieselbil med fossilt standardbränsle så är den tio gånger lägre. Men det är komplicerat, själva tillverkningen av en elbil kräver mycket energi och dagens batterier innehåller litium och kobolt som är begränsade resurser. Samtidigt är det en så kallad övergångsteknik, så om man väljer en elbil stimulerar man utvecklingen, säger han.

Det är alltså viktigt att se hur ens eget agerande är med och påverkar. Det som orsakar den största miljökostnaden är koldioxidutsläpp och förbrukning av fossila bränslen. Ett sätt att minska sin egen påverkan är till exempel att i högre grad samåka till jobbet och mataffären.

Hur kan min bil bland alla andra spela någon roll?
– Det här är själva kärnan i miljöproblematiken, att vi inte förstår att många små bidrag genom sin mängd skapar stora problem. Om vi vill ha en hållbar utveckling så måste vi se helheten och blicka framåt, det handlar om kommande generationer i ett globalt perspektiv.

 

Text: Daniel Retz