Därför ska du inte tvätta bilen på gatan

Ungefär 20 miljoner av 30 miljoner biltvättar i Sverige görs direkt på gatan. Det många inte vet är att smutsvattnet som rinner ner i dagbrunnarna inte går via något reningsverk. Istället förs olja och tungmetaller rakt ut i våra sjöar där de förstör miljön för både människor och djur.

 – Jag tror att fler skulle tvätta bilen i en automattvätt eller bilhall om de visste att vattnet rinner orenat ut i naturen när man tvättar bilen på gatan, säger Maria Tengqvist, rådgivare hos miljömärkningsorganisationen Svanen.

I den smuts som hamnar på bilar när de kör omkring på vägarna fastnar både olja, tungmetaller och andra kemikalier.

Maria Tengqvist, rådgivare på miljömärkningsorganisationen Svanen.– Det handlar både om föroreningar från avgaser, olja och asfaltsrester från vägen. Man skulle kunna tänka sig att det här sköljs av bilarna när det regnar, men det gör det inte. Utan det är först när man tvättar bilen med bilvårdsmedel som det försvinner. Det innebär att föroreningarna åker ner i dagbrunnen om man tvättar bilen på en hård yta som en garageuppfart eller väg, säger Maria Tengqvist.

Vite för biltvätt på gatan

Flera kommuner har infört totalförbud mot att tvätta bilen på gatan. I Jönköping kan den som tvättar bilen på gatan eller uppfarten få ett vite på 10 000 kronor.

– Enligt Miljöbalken ska den som bedriver nedsmutsande verksamhet motverka skador på miljön – ett krav som även gäller enskilda individer, berättar Maria Tengqvist.

Det bästa man kan göra för att skydda miljön är att tvätta bilen i en automattvätt eller gör det själv-hall. Där finns oljeavskiljare som tar hand om all olja och ofta även andra typer av reningssystem.

Det bästa man kan göra för att skydda miljön är att tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall.

– Hos Preem använder så gott som alla tvättanläggningar dessutom enbart Svanenmärkta kemikalier. Vi arbetar också med återvinning av vatten för att hålla nere färskvattenförbrukningen. Det innebär att vi kan rena och återvinna upp till 80 procent av det vatten som används där, säger Torsten Skarin, kategoriansvarig på Preem.

Ingen risk för repor

En av anledningarna till att man valde att tvätta bilen själv förr kunde vara att man var rädd för att borstarna i automattvätten skulle repa bilen. Men i och med att nylonborstarna ersatts med mjuka wettex-liknande dukar är den risken borta.

– Nu ser jag att vi har två typer av tvättkunder. Dels är det de som vill tvätta själva i tvätthallen för att de tycker att det är kul och dels är det de som använder automattvätten för att de vill att det ska gå fort och bli snyggt. Den gemensamma nämnaren är att man vill känna att man gör ett miljöanpassat val, säger Torsten Skarin.

Ur miljösynpunkt är automattvättar och gör-det-själv-hallar lika bra, under förutsättning att man använder miljöanpassade rengöringsmedel när man tvättar själv.

– Om man köper rengöringsmedlen hos oss kan man vara på den säkra sidan, eftersom alla vi säljer är Svanenmärkta, säger Torsten Skarin.

Snart Svanenmärkta tvättanläggningar

Nu börjar Preem även med Svanenmärkning av hela tvättanläggningar. Först ut blir en station i Uppsala senare i år.

– Svanenmärkningen innebär att man som kund kan vara säker på att man gör ett miljömässigt bra val. Kraven är mer långtgående än de kommunerna ställer och innebär att vi tittar på hela tjänsten ur ett livscykelperspektiv, säger Maria Tengqvist.

 

Text: Sara Bergqvist

 

Publicerad Juni 2018

Fakta

Preems tvättanläggningar Preems tvättanläggningar

- Preem har automattvättar vid 78 av sina 100 stationer. Några har enbart gör det själv-hallar och några har båda delarna.

- Alla tvätthallar är anslutna till oljeavskiljare och de flesta har även egna reningsverk.

- De flesta kemikalier är Svanenmärkta, både i tvätthallarna och i butikerna.

- Mjuka borstar av wettex-liknande karaktär tvättar bilen effektivt utan att repa lacken.

- Utöver fyra ordinarie tvättprogram finns ett speciellt säsongsanpassat program för respektive årstid.

- Man behöver inte ta bort takboxen ens i automattvätten – det finns program som fungerar för det också.