Elektrolysteknik för minskade utsläpp

Preem och Vattenfall intensifierar samarbetet kring en ny vätgas-anläggning med elektrolysteknik vid Preems raffinaderi i Göteborg. Genom att använda elektrolysteknik minskas anläggningens utsläpp.

Projektet går nu vidare med en förstudie för den planerade pilotanläggningen. 

Vätgas är en viktig komponent för framställning av fossila drivmedel och biodrivmedel. En stor del av den vätgas som produceras idag framställs med hjälp av fossil naturgas som består av kol och väte. Kolet tas bort och släpps vanligen ut som koldioxid. Nu vill Preem och vattenfall istället tillverka vätgas med elektrolysteknik, vilket betyder att man använder el för att dela upp vatten i vätgas och syre, utan utsläpp av koldioxid. Tekniken att producera vätgas av el finns redan i liten skala, bland annat på Vattenfalls anläggning Ringhals.

– Vi vill producera transportdrivmedel på ett hållbart sätt. För att tillverka biodrivmedel krävs mycket vätgas, och kan vi använda förnybar vätgas framställd från exempelvis hållbar el, så kan vi framställa förnybara drivmedel med mycket låg miljöpåverkan, säger Linda Werner, chef för Nya möjligheter på Affärsutveckling på Preem.

– Vi tror att vätgas kommer att bli en allt viktigare energibärare framöver, och vill vara en del av projektet för att lära oss mer om tekniken och se om det finns en affärsmöjlighet. Förutom att vätgasen kan användas för till exempel ståltillverkning och i framställning av biodiesel, kommer den också kunna bli en buffert i elsystemet för att lagra energi, säger Anders Wik, chef för Generation R&D på Vattenfall.

En del av medlen till förstudien kommer från Industriklivet, då Energimyndigheten vill stimulera projekt inom industrin som utvecklar koldioxidneutrala verksamheter.

– Det här är ett sätt för Sveriges två största energibolag att visa att industrin vill förändra sig samtidigt som vi blir ett föregångsland i Europa i utvecklingen av förnybara produkter, avslutar Linda Werner.

Publicerat 2018-12-06