Förädling av tallolja är SunPines framgångsrecept

Går det att tillverka drivmedel av restprodukter från skogen? Ett bevis på att det inte bara är möjligt, utan kan gå fantastiskt bra är SunPine i Piteå. På några år har företaget vuxit i raketfart och är idag en fabrik med miljardomsättning, som skapar jobb åt ett hundratal personer.

Allt började med en pitch i form av en 120 centimeter hög skrivbordsmodell av en fabrik. Entreprenören och idésprutan Lars Stigsson hade klurat ut en metod för att utvinna råtalldiesel ur tallolja, ett smart sätt att göra grönt drivmedel på råvara som ändå blivit över under sulfatmassafabrikers tillverkning av pappersmassa. Ville Preem, som försäljare av förnybara drivmedel, gå in som delägare tillsammans med skogsägarna Sveaskog och Södra och investera i en fabrik med pionjäruppdraget att tillverka den förnybara råvaran råtalldiesel? Svaret blev ja.

Med friskt mod och entusiasm investerade företagen gemensamt i den fabrik som idag pryder den norrbottniska kuststaden Piteås hamnområde Haraholmen. I de kromfärgade rören, som uppkäftigt och segervisst pekar mot himlen, cirkulerar råtalloljan medan den utsätts för tryck och värme för att SunPine ska kunna utvinna den till råtalldiesel.

Veronica Isaksson, logistiker, SunPine.Del av något stort

Inne i kontorslängan i trä, där operatörerna i kontrollrummet övervakar fabriksprocessen från stora skärmar, är stämningen avspänd och positiv. Vid skrivbordet i sitt arbetsrum sitter logistikern Veronica Isaksson.

– Det är enormt tillfredsställande att få jobba med något så innovativt. Och när man som här får vara med och påverka sin arbetsvardag skapar man förutsättningar för att trivas, säger hon.

I labbet strax intill hanterar sommarjobbarna Elin Bergstedt och Hanna Goding hartsprover med vana händer. Under terminerna studerar de till civilingenjörer på Chalmers respektive LTU, men de återvänder gärna till Piteå och SunPine under somrarna.

Hanna Goding sommarjobbar i labbet på SunPine.Utanför Piteå är det inte så många som känner till SunPine, berättar de, men av folk som känner till företaget får de ofta en uppskattande reaktion: "Åh! Jobbar du DÄR!"

Både lönsamt och hållbart

För SunPine har blivit en sann framgångssaga. Redan efter tre år visade företaget en förbluffande lönsamhet. Och sedan 2010, då den första leveransen av råtalldiesel skeppades till Preems raffinaderi i Göteborg för att användas som förnybar råvara till Preem Evolution Diesel+, med över hälften förnybart innehåll, har omsättningen ökat till nära en miljard kronor.

Preem Evolution Diesel Plus fungerar dessutom i alla dieselfordon. Beräkningar visar att SunPine genom sin råtalldieselproduktion dessutom har bidragit till att minska koldioxidutsläppen i världen med cirka 1,5 ton per år under sex år.

– Det här är något som jag troligen aldrig kommer att få vara med om fler gånger i livet, kommenterar SunPines vd, Magnus Edin, som varit med sedan 2013.

En fjäder i hatten för Piteå

Men framgångarna påverkar inte bara miljön, utan också lokalsamhället Piteå.

Magnus Sundström, vd för Wibax Logistics.– Det har varit jättespännande att följa processen, från planeringsstadiet till den effektiva producent av förnybara råvaror för biodrivmedel SunPine är idag, säger Magnus Sundström, vd för Wibax Logistics AB, som varit med som logistikpartner ända från begynnelsen.

Wibax har 23 chaufförer som jobbar enbart för SunPine. Allt som allt, inklusive de egna anställda, har SunPine inneburit hundra nya arbetstillfällen i Piteå.

– För mig är SunPine ett lysande exempel på hur vi kan nyttja befintliga resurser för att göra en produkt som är miljömässigt hållbar. Jag är övertygad om att det här är någonting vi kommer att få se fler exempel på i framtiden, säger Magnus Sundström.

David Sundström, näringslivschef för Piteå Kommun, är också entusiastisk.

– SunPine är en fjäder i hatten för Piteå och visar att det finns andra värden i skogen än det som alla spontant tänker på. Att som SunPine ha sina kunder som ägare medför dessutom ett engagemang som skapar trygghet för investerare och därmed också för samhället, säger han.

Centrala Piteå

Fler produkter från råtalloljan

Framgångsfaktorn med att ha kunderna som ägare fortsatte 2014 när det holländska kemiföretaget Lawter gick in som delägare. Pengarna från nyemissionen gick till en ombyggnad av SunPines anläggning för att även kunna tillverka harts, en annan produkt som kan utvinnas ur råtallolja. Tack vare investeringen fick SunPine också tio nya arbetstillfällen och ett nytt ben att stå på.

SunPine tittar nu på möjligheten att även utvinna steroler ur den befintliga råtalloljeprocessen till kolesterolsänkande läkemedel, men detta är än så länge bara på idéstadiet.

Magnus Edin, vd SunPine

Vd Magnus Edin är full av tillförsikt inför framtiden. Den nya anläggningen har otroligt bra stabilitet, och politiskt ser det också ut att gå SunPines väg i och med den nya lagen om reduktionsplikt som klubbades igenom av riksdagen den 15 juni 2017.

– Det är när det gäller drivmedel som största insatsen bör göras, för det är där vi i Sverige är har störst potential att göra skillnad, menar Magnus Edin.

Sett utifrån en helhetssyn är SunPines råtalldiesel marknadens mest miljövänliga råvarualternativ till flytande biodrivmedel, eftersom råvaran är en restprodukt och klassad som koldioxidneutral. Men också med hänsyn till hur mycket energi som måste tillföras i till exempel transporter och hur mycket växthusgaser som släpps ut under processens gång. Allt som allt innebär det att råtalldiesel medför upp till 90 procents reduktion av utsläppen jämfört med fossilt bränsle.

– Men vi tror inte att vi är den enda lösningen, poängterar Magnus Edin. Å ena sidan är vi stolta över att stå för två procent av Sveriges totala dieselproduktion, å andra sidan fattas det ju 98 procent. Alla lösningar behövs!

 

Text: Christina Liljestrand

Fakta

Kort om SunPine Kort om SunPine

Ägare: Preem, Sveaskog, Södra, Kiram och Lawter
Antal anställda: 46
Råvara: Råtallolja
Kapacitet: 100 000 m3 talldiesel och 24 000 ton harts
Biprodukter: terpentin och bioolja
Nettomsättning 2016: 950 miljoner SEK
Vinst 2016: 90 miljoner SEK (före skatt)