Framtidens jobb: Innovatörer

För att möta framtiden krävs innovation och nytänkande. De nya jobben handlar om att utveckla tekniken.

Med den tekniska utvecklingen förändras arbetsmarknaden. Ulf Boman, framtidsstrateg på Kairos Future, tror att allt som kan automatiseras kommer att automatiseras.

– Misstänker du att en robot kan göra samma jobb som du – dessutom snabbare och bättre – bör du fundera på att skola om dig, säger han.

Däremot kommer det att behövas fler innovatörer som jobbar med att hitta smarta sätt att utveckla tekniken för bättre produkter, högre service och hållbarare lösningar.

Klimatförändringar ger nya förutsättningarna
Parallellt med ny teknik driver förändringar i klimatet på utvecklingen.

– Sverige ska bli ett klimatvälfärdsland och då blir det viktigt för oss att ställa om till mer förnybar produktion, säger Jan Klermyr, affärsutvecklare på Preem.

Preems raffinaderier kommer i framtiden att utveckla andra produkter allteftersom efterfrågan på fossila drivmedel minskar.

– Förutom förnybara drivmedel finns det ett flertal andra produkter som vi skulle kunna utveckla, till exempel kemikalier och flygbränsle. Det som är helt klart är att det kommer att krävas förnybara råvaror i allt vi producerar och säljer framöver, säger Jan Klermyr.

Ulf Boman tror att raffinaderier i framtiden även kommer att bli bättre på datahantering och på att analysera stora mängder data.

– Med datahanteringens hjälp kommer man att kunna skapa en bättre förståelse för biobaserade råvaror. Kanske lär man sig att utvinna energi ur vatten, säger han.

Framtidens karriär: Innovation
De som har utbildningar som gör det möjligt att jobba med att utveckla tekniken går en ljus framtid till mötes. 

– Vi kommer att se fler jobb som kan utveckla nya robotar, algoritmer och artificiell intelligens. Häri ligger de nya karriärsmöjligheterna. Möjligen kommer vi att se nya jobb som robotskötare, säger Ulf Boman.

Ulf Boman tror att drivmedelsindustrin kommer att lägga stort fokus på utveckling och innovation. De som förstår och kan bidra till omställningen från fossilt till förnybart kommer att vara efterfrågade på arbetsmarknaden.

– Sedan behövs i anslutning till det de som förstår miljö- och hållbarhetsfrågor. Kanske pratar vi om den nya tidens kemister.

En spännande förändringsresa
Preem står inför en spännande resa med nya produkter, nya affärsmodeller och nya sätt att sälja, säger Jan Klermyr:

Jan Klermyr–  Hela branschen genomgår en förändringsresa. På Preem ligger vi i framkant. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder i hela Europa kundanpassade produkter. I och med att vi utvecklar nya produkter och erbjudanden kommer vi att kunna erbjuda många spännande jobb inom forskning och utveckling. Det gör oss till en väldigt spännande arbetsgivare.

Jan Klermyr lyfter fram några av de kompetenser som Preem behöver i framtiden:

– Vi behöver nytänkande, nyskapande– kompetens som kan tänka mer innovation. Det handlar om hur vi kan förändra oss, hur vi kan garantera en plats på marknaden framöver, samtidigt som vi säkrar att skapa miljömässigt hållbara produkter.

Text: Anne Margrethe Mannerfelt Juli 2018

 

Fakta Fakta

Framtidens arbetsplats
I framtiden kommer nya tekniker bli en självklar del av arbetsplatsen:


• Intelligenta byggnader kommer att, med hjälp av data, själva kunna reglera värme, ventilation, belysning, etc.


• Vi kommer att jobba på aktivitetsbaserade kontor utan fasta platser, planerade utefter vad vi faktiskt gör på jobbet.


• Sensorer kommer att se till att toaletterna är rena, papperskorgarna tömda och din dator uppdaterad.


• Med VR, virtual reality, kan du vara i möten på kontoret eller i produktionen på fabriker – hemifrån.