Massbalansprincipen hjälper omställning till grönare drivmedel

När du tankar bilen efter den 1 juli 2018 måste en viss andel av drivmedlet vara förnybart. Men hur ska du kunna veta att drivmedlet är just så grönt som utlovas? Ett smart sätt att hantera detta är med hjälp av massbalansprincipen. 

Redan i dag informerar många mackar om hur stor mängd biodrivmedel som bränslet innehåller vid pumpen. Men hur kan konsumenten vara säker på att bränslet de köper uppfyller kraven om minskade utsläpp? Och hur mäts det egentligen?

Lena Heuts, Senior Project Leader på RISE Research Institutes of Sweden.– Oftast kan företag inte garantera att det är en viss blandning och då hamnar i de i en juridiskt jobbig situation. Det kan finnas avvikelser i produktionen av bränslet som gör att det blir mer eller mindre grönt, säger Lena Heuts, som är Senior Project Leader på RISE Research Institutes of Sweden.

Det är här massbalansprincipen kan hjälpa till.

Grön el-principen

Låt oss jämföra med elmarknaden. En kund som valt att köpa grön el kan aldrig vara säker på att 100 procent av elen som kommer ur en kontakt under ett visst ögonblick är producerad med förnybara energikällor. Elbolaget har dock koll på hur mycket el kunden använder och kan på så vis garantera att den sammanlagda mängden grön el som levereras in till deras system stämmer överens med kundens konsumtion.

Samma "grön el"-princip går att använda på drivmedel.

Dieseln som du tankar vid station A kan alltså innehålla en mindre del förnybart bränsle är förväntat, men det vägs upp av att pump B vid en annan mack innehåller en större del än förväntat. Allt detta följs upp under noggranna kontroller.

– Bolagen får inte sälja mer förnybart än vad som produceras, så det är jätteviktigt att det går att följa upp och bevisa. Det ska inte gå att lura ett sånt system, säger Lena Heuts.

Ett viktigt verktyg

Det här sättet att allokera volymer, kallat massbalansprincipen, gör det lättare för drivmedelsindustrin att ställa om produktionen till förnybara råvaror och är ett viktigt verktyg för att minska klimatpåverkan.

– Skiftet kommer ske ändå, men det kommer gå fortare med hjälp av det här. Det är ett av många verktyg och i det korta perspektivet tror jag det är väldigt viktigt, säger Lena Heuts.

Men finns det inte en risk att kunderna känner sig lurade av att inte veta exakt vad de fyller tanken med? Lena Heuts uppmanar oss att jämföra med hur banker fungerar:

– Om du sätter in 1 000 kronor till dina fyra barn på ett konto i Piteå, så kan barnen hämta ut 250 kronor vardera på olika bankkontor i Sverige. Det är inte samma sedlar som du satte in, men det finns ett avtal mellan dig och banken och mellan banken och barnen som reglerar det här.

 

Text: Mikael K Jansson