Morot och piska för bättre miljö

En bonus på upp till 60 000 kronor för nya bilar med låga utsläpp och höjd skatt för nya bilar med höga utsläpp. Det är innebörden av det nya bonus-malus-systemet som träder i kraft den 1 juli 2018. Och varje gram extra koldioxid som släpps ut räknas. Experten Mattias Goldmann förklarar närmare.

– Vi har länge legat på för att få ett självfinansierande bonus-malus-system där de smutsigaste bilarna betalar för de renaste, säger Mattias Goldmann, vd för gröna tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Bonus-malus-systemet är baserat på ett liknande system i Frankrike och kan översättas med "morot och piska". Systemet innebär att de bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer får en straffskatt på 82 kronor per gram de tre första åren. Om utsläppet överstiger 140 gram koldioxid ökar skatten till 107 kronor per gram.

Bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer får istället en bonus. Högst bonus – 60 000 kronor – får elbilar och vätgasbilar som inte släpper ut någon koldioxid alls. Bonusen trappas sedan av och ligger på 10 000 kronor vid en utsläppsnivå på 60 gram koldioxid per kilometer. Även gasbilar får en bonus på 10 000 kronor.

– I grunden är det ett jättebra system och det är bra att det finns en bred politisk enighet kring detta. På så vis garanteras långsiktiga spelregler som skapar trygghet för både konsumenter och bilhandlare, säger Goldmann.

Snabbt skifte på nybilsmarknaden

Om man är på väg att köpa en ny elbil, laddhybrid eller gasbil kan det alltså löna sig att vänta till efter första juli i år.

Snabbladdning elbil– De som tidigare övervägde en bil med höga utsläpp ser nu att det finns laddhybrider där man kan få pengar från staten och det kommer att leda till ett väldigt snabbt skifte. Det har vi bland annat sett i Norge, Österrike och Frankrike där man infört liknande system. I Norge har det lett till att mer än hälften av nybilsförsäljningen består av laddbara bilar med den snabbaste utfasningen av fossilbilar i världen, säger Mattias Goldmann.

Arbeta med bilen, bränslet och beteendet

På det stora hela ser han positivt på det nya systemet, som kommer att driva utvecklingen mot en mer fossiloberoende fordonsflotta. Men han påpekar också att det gäller att inte glömma att nybilsförsäljningen bara står för cirka 300 000 bilar per år och att det totalt sett rullar runt 4 miljoner fordon på de svenska vägarna.

– Därför är det viktigt att se till att också den befintliga fordonsflottan blir grönare. De som svänger in på Preem och tankar deras Preem Evolution Diesel har jättemycket lägre klimatpåverkan och det avspeglas tyvärr inte i bonus-malus-systemet. Det betyder att politikerna behöver stimulera åtgärder så att alla tankar så grönt det går, säger Mattias Goldmann.

För att nå utsläppsmålen menar han att man måste arbeta med tre delar – bilen, bränslet och beteendet. Genom bonus-malus-systemet arbetar man med bilen och genom den nya reduktionsplikten med bränslet.

– Men när det gäller att stimulera beteendet finns mer att göra, till exempel genom att införa ett transportneutralt resebidrag där man får samma milersättning oavsett transportmedel. Flera andra länder har sådana system. Här får man mycket pengar om man tar bilen, lite om man åker kollektivt och inget om man cyklar, vilket är dumt, påpekar Mattias Goldmann.

Testa dig själv

Själv har han också ett enkelt test med tre frågor som man kan ställa sig själv för att fundera på om man menar allvar med sitt klimatengagemang.

– Den första är om man tar flyget eller tåget när man ska åka mellan Stockholm och Göteborg. Tar man flyget menar man inte allvar. Den andra är vilket hamburgerställe man väljer om man har två att välja på och det ena är Max. Väljer man inte Max menar man inte heller allvar. Och den tredje är om man är ute och åker och kommer till en fyrvägskorsning med fyra olika mackar. Om man har en dieselbil svänger man in på Preem, annars menar man inte heller allvar i klimatfrågan. Så lätt kan det vara att göra skillnad, säger Mattias Goldmann.

 

Text: Sara Bergqvist