Så fungerar reduktionsplikten

Den 1 juli 2018 införs en ny lag för drivmedelsförsäljning i Sverige som kallas reduktionsplikt. Syftet är att minska utsläppet av växthusgaser och öka användandet av biodrivmedel.

Fram tills nyligen har det varit populärt att prata om hur stor andel förnybara råvaror som blandas i de fossila drivmedlen, men det har saknats tydliga riktlinjer för hur mycket eller lite det påverkar utsläppen av växthusgaser.

Med de nya reglerna blir det ändring på det.

Låt oss för enkelhetens skull säga att drivmedel som består helt och hållet av fossila råvaror ger utsläpp av växthusgaser som är 100 procent dåligt. Tanken med den nya klimatlagen är att det ska bli lättare att jämföra nyttan med att blanda i biodrivmedel, det vill säga i vilken mån som biodrivmedlet minskar utsläppen totalt sett.

Det innebär att man inte bara tittar på hur stor andel förnybart som blandas i produkten – exempelvis 50 procent förnybar råvara och 50 procent fossil råvara – utan hur mycket produkten minskar, eller reducerar, utsläppet i hela produktionskedjan. Därav namnet på den nya laget - Reduktionsplikten.

Råvarorna styr klimatnyttan

Med start i sommar måste drivmedelsleverantörer minska växthusgaserna med 19,3 procent för diesel, och 2,6 procent för bensin på årsbasis för 2018 jämfört med helt fossila drivmedel. Exakt hur mycket förnybar råvara som blandas i och av vilken sort är upp till varje drivmedelsleverantör.

För svenska konsumenter kommer det inte bli någon skillnad när de tankar eller kör sina bilar.

Vilken klimatnytta en produkt har avgörs främst av vilken typ av råvara som används, dess kvalitet och i hur stor mängd. Viktigt att komma ihåg när man talar om klimatnytta är att alla led i produktionen av biodrivmedlet tas i beaktning.

Preem välkomnar reduktionsplikten

Preems produkter lever redan idag upp till de nya kraven. Svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus innehåller minst 50 procent förnybar råvara, mestadels restprodukter från skogsindustrin, vilket motsvarar en reduktionsnivå på 44 procent.

Petter Holland, vd för Preem– Reduktionsplikten är bra och helt i linje med vår vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, säger Preems vd och koncernchef Petter Holland.

Preem har arbetat aktivt med att informera regeringen och riksdagen för att få igenom reduktionsplikten som ett styrmedel, och välkomnar den nya lagstiftningen.

– Gradvis utfasning av fossila och gradvis infasning av förnybara flytande drivmedel är framtiden. Reduktionsplikten skapar långsiktiga spelregler för oss tillverkare. Detta är ett tydligt besked att Sverige och regeringen menar allvar med målet om en fossilfri fordonsflotta 2030.

De drivmedelsleverantörer som inte uppfyller reduktionsnivåerna måste betala en straffavgift.

Läs mer om massbalansprincipen.

 

Text: Mikael K Jansson
Publicerat: juni 2018