Stor skillnad på utsläpp – men inte där du tror

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer är skyldiga att gradvis bidra till minskad miljöpåverkan. Detta görs genom att öka mängden förnybar råvara i bensin eller diesel. Men det är skillnad på utsläpp och utsläpp. 

När den nya reduktionsplikten träder i kraft den 1 juli så bygger beräkningarna som drivmedelsleverantörerna måste göra på ett livscykelperspektiv på bränslekomponenterna.

Alla producenter av drivmedel är skyldiga att årligen rapportera vilken effekt de olika drivmedlen har på miljön. Den rapporteringen bygger inte bara på utsläppen ur avgasröret som till stor del beror på motorns effekt, så kallad tailpipe, utan ska ta hela tillverkningskedjans livscykel med i beräkningen.

Karin Sanne, gruppchef för livscykelanalys och miljömanagement på IVL Svenska Miljöinstitutet.– Det som händer när bränslet förbränns i en bil är bara användningsfasen. Men när man tittar på produktens hela livscykel tittar man på alla stegen, då även till exempel odling, transport och bränslets produktionsprocess, säger Karin Sanne, gruppchef för livscykelanalys och miljömanagement på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tidsperspektivet gör skillnaden

En vanlig föreställning är att bilar som drivs av biodrivmedel släpper ut mindre koldioxid än bilar som går på helt fossila bränslen. Men utsläppen från bilens avgasrör är desamma för fossila bränslen som förnybara sådana, eftersom drivmedlens molekylsammansättning är densamma. Det innebär att utsläppen från din bil har i stort sett samma effekt i luften oavsett råvara.

Om utsläppen från avgasröret är desamma, spelar det då någon som helst roll vad du fyller tanken med?

– Det finns en stor skillnad mellan fossila och förnybara råvaror när man analyserar hela livscykeln. Den skillnaden har att göra med tidsperspektivet, säger Karin Sanne.

När det gäller biobaserade råvaror, såsom växter, så tar de upp en stor mängd koldioxid under sin livstid. När sedan drivmedlet förbränns så frigörs denna koldioxid. Resultatet blir ett nollsummespel så länge det rör sig om hållbar odling.

Fossila bränslen å andra sidan, har ett mycket längre tidsperspektiv. De ligger i marken i hundratals år innan de tas upp och förbränns.

– På grund av det längre tidsperspektivet för fossila bränslen leder förbränningen av dem till en ökning av koldioxid i atmosfären, medan de förnybara ämnena inte bör göra det, förklarar Karin Sanne.

Ökad förståelse för livscykeln

RondellHon lägger till att hon har märkt en ökad medvetenhet hos allmänheten när det gäller att se till hela livscykeln när man bedömer drivmedlens miljöpåverkan.

– Historiskt sett har det nog varit lätt att bara tänka på det man ser. Ser man en fabrik så tänker man bara på vad som kommer ut ur skorstenen. Har man en bil så är det lätt att bara tänka på vad som kommer ut ur avgasröret. Men nu märker vi ett ökat intresse för att förstå helheten.

– Den nya reduktionsplikten kommer emellertid inte att påverka allmänheten alls, säger Karin Sanne, eftersom fordonen kommer att fungera som vanligt. Dock kan den innebära stora förändringar för drivmedelsbranschen, bland annat eftersom reduktionsplikten driver att tillverkare ska introducera förnybara råvaror i sina produkter.

– Det är ett steg på vägen för att öka andelen förnybara bränslen, säger Karin Sanne.

 

Text: Catrine Johansson

 

Publicerat: juni 2018