Svenska råvaror: lignin

I naturen finns gott om lignin – kittet som håller samman växternas celler. I pappersmassabruken blir ligninet kvar i avkoket, den så kallade svartluten. Ur den tillvaratar man idag talloljan. Nu pågår flera projekt för att utvinna även ligninet och omvandla det till biodiesel och biobensin.

Lignin är kittet som håller samman växternas celler Lignin är kittet som håller samman växternas celler

Svartlut

Lignin finns i svartlut

Lignin är det dominerande ämnet i massafabrikernas avkok, den så kallade svartluten.

I de flesta fall används svartluten mest för att elda i sodapannor och generera energi till bruket, vilket ger relativt lågt förädlingsvärde. 

Lignin i siffror

Lignin30 procent

Så stor del av ett träd utgörs av lignin.

> 50 procent

Lignin står för över hälften av det totala energiinnehållet i ett träd.

2021

Året då Sveriges första ligninanläggning för biodrivmedel förväntas vara färdig vid Rottneros massabruk i Vallvik i Söderhamn.

25 000–30 000 ton

Mängden lignin som den första ligningoljeanläggningen i Vallvik beräknas kunna producera varje år.

300 000–500 000 ton

Den totala årliga produktionskapaciteten som bolaget Lignolproduktion AB, som samägs av Preem och RenFuel, vill kunna uppnå genom att starta fler ligninanläggningar utöver den i Vallvik.

Rottneros massafabrik i Vallvik, Söderhamn

 

Ligninanläggningen för biodrivmedel ska byggas vid Rottneros massafabrik i Vallvik, Söderhamn.

Såhär går det till: Såhär går det till:

. .