Svenska råvaror: sågspån och andra trärester

Om ett par år kan vi tanka biobensin och biodiesel tillverkat från sågspån och andra trärester från den svenska skogsindustrin. Sverige har snart en egen, storskalig produktion igång.

Snart är den här – Sveriges första kommersiella pyrolysoljeanläggning Snart är den här – Sveriges första kommersiella pyrolysoljeanläggning

Preem och träindustriföretaget Setra investerar i en ny gemensam anläggning vid Kastets sågverk i Gävle för framställning av pyrolysolja, en hållbar råvara till förnybara drivmedel som utvinns av vanligt sågspån. 

Anläggningen i siffror

Pyrolys - omvandlingen av sågspån till bioolja2019

Byggstart för Sveriges första kommersiella pyrolysoljeanläggning i Gävle.

2021

Anläggningen står färdig.

25 000 000 liter

Mängden pyrolysolja som årligen ska produceras vid den nya anläggningen.

Såhär går det till: Såhär går det till:

. .