Svenska råvaror: tallolja

Preem har producerat biodrivmedel av tallolja sedan 2010. Talloljan är en viktig råvara, inte minst i produktionen av vår Svanenmärkta diesel. Inom några år kan vi öka produktionen av biodrivmedel från tallolja ytterligare.  

SunPine gör råtalldiesel av råtallolja SunPine gör råtalldiesel av råtallolja

Företaget SunPine i Piteå ägs gemensamt av Preem, Sveaskog, Södra, Kiram och Lawter. SunPine tar tillvara råtallolja, en restprodukt från sulfatmassafabriker, för att producera råtalldiesel som Preem sedan raffinerar till biodiesel.

Tallolja i siffror

Tallkvist2006

Året då entreprenören Lars Stigsson hörde av sig till Preem med en idé om att göra drivmedel av tallolja. 

2010

Året då SunPines produktion av råtalldiesel var igång och Preem raffinerade sin första biodiesel gjord på tallolja.

250 000 ton

Med så mycket bidrar SunPine per år, till att minska koldioxidutsläppen genom sin råtalldieselproduktion.

100 000 kubikmeter

SunPines årliga produktionskapacitet av råtalldiesel.

150 000 kubikmeter

Volymen råtalldiesel som SunPine kommer att kunna producera efter en utbyggnad av anläggningen, som planeras vara klar år 2020.

Svartlut

Talloljan utvinns från svartlut

Sulfatmassafabrikernas avkok i framställning av pappersmassa kallas svartlut. Svartluten innehåller bland annat den råtallolja som Preem genom sitt delägda bolag SunPine tar om hand och slutligen föräldlar till biodiesel. 

Såhär funkar det: Såhär funkar det:

. .