Förnybart bättre än förbud mot förbränningsmotorer

Enligt en punkt i regeringens Januariöverenskommelse ska försäljning av bilar med förbränningsmotor förbjudas från 2030. På Gröna Bilister välkomnar man ambitionen, men tycker inte att man ska förbjuda en hel teknik. Istället vill man lägga fokus på att ersätta allt fossilt bränsle med förnybart – och på kortare tid. Preem tror också att förnybara råvaror är en del av lösningen.

Av de nya bilar som säljs i Sverige idag så är över 90 procent fordon med förbränningsmotorer och tankas med bensin eller diesel (se diagram ovan). Den genomsnittliga livslängden för dem är 17 år. Med tanke på att det bara är elva år kvar tills målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 innebär det en stor utmaning.

Johanna Grant, ordförande Gröna bilister– Istället för att förbjuda nya bilar med förbränningsmotorer skulle vi vilja se att alla dessa kan köra på ett bränsle som till största delen är förnybart redan inom tre-fyra år. En tydlig miljöbilsdefinition som ställer detta krav är ett bra steg på vägen. Idag finns bara ett fåtal bilar som är godkända för att köra helt förnybart, men det här är något som alla biltillverkare behöver satsa på framöver, säger Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister.

Läs också: Satsning på förnybar diesel är viktigare än någonsin

Mer biodrivmedel från förnybara råvaror behövs

För att klara omställningen till 2030 är fler elbilar en del av lösningen, men inte hela, det behövs också mer biodrivmedel. I dagsläget importeras cirka 80-90 procent av de biodrivmedel som används i Sverige, men förutsättningarna för en kraftigt ökad inhemsk produktion är goda. Här finns gott om råvara för att tillverka flytande biodrivmedel baserade på restprodukter från skogs- och massaindustrin i form av bland annat råtallolja, lignin, sågspånsrester från sågverk och GROT (grenar och toppar som är biprodukter vid skogsavverkning).

– För att drivmedelsbolagen ska våga satsa är det viktigt med långsiktiga spelregler. Risken är annars att vi importerar biodrivmedel som visserligen är förnybara men innehåller palmoljeprodukter som är skadliga för miljön på andra sätt. Men från och med nästa årsskifte blir det krav på att redovisa klimatpåverkan- och ursprung vid pump, säger Johanna Grant.

Går att tanka Preems förnybara utan konvertering

På Preem värdesätter man förnybara och hållbara råvaror. Preem Evolution Diesel Plus som innehåller mer än 50 procent förnybar andel och reducerar de fossila utsläppen med cirka 44 procent är fortfarande det enda flytande drivmedlet i Sverige som är Svanenmärkt.

– Alla fordon som tankas med fossil bensin eller diesel idag kan använda Preems förnybara diesel och bensin utan konvertering, säger Linda Werner, utvecklingsingenjör på Preem.

Förutom den biodiesel och biobensin som Preem gör redan idag, driver man också flera projekt för att ta fram drivmedel baserade på bland annat lignin och sågspån. Målet är att Preems produktion av förnybara biodrivmedel i Sverige ska vara uppe i 3 miljoner ton per år till 2030.

Läs också: Rester av rester blir nya produkter på Sunpine

Johanna Grant påpekar att andra viktiga åtgärder nu också handlar om att konvertera den befintliga bilparken så att det till stor del går att köra på biobränslen – men också att bilåkandet behöver minska.

– Speciellt i städerna måste bilister bli mobilister som använder hela sin verktygslåda bestående av till exempel cykel, elcykel, bilpooler, kollektivtrafik och taxi för att ta sig fram. Genom att göra det får vi det biodrivmedel som är möjligt att producera att räcka till de bilkörningar som vi ändå måste göra, säger Johanna Grant.

Text: Sara Bergqvist

Fakta

Därför är biobränsle bättre för miljön än fossilt bränsle Därför är biobränsle bättre för miljön än fossilt bränsle

Fördelen med biobränsle är att den är klimatneutral och inte bidrar till växthuseffekten. Råvarorna i form av rester från till exempel skogs- och jordbruk tar upp koldioxid ur luften när de växer och samma mängd återförs sedan när bränslet används. Det innebär ett slutet kretslopp, där ingen ny koldioxid kommer ut i atmosfären.

Så är däremot inte fallet med fossila bränslen som olja och torv, som länge legat begravda under marken. När dessa tas upp frigörs ny koldioxid som kommer ut i atmosfären och bidrar till växthuseffekten.