Framtidens drivmedel: Här testar forskarna framtidens ”soppa”

En ny forskningsavdelning på Preem ska göra Sverige helt självförsörjande på biodrivmedel. På labbet pågår intensiva tester av det som ska bli framtidens drivmedel.

I dag importerar vi 85 procent av alla biodrivmedel. Men Preems mål är att Sverige ska bli självförsörjande.

För att nå det målet investerar företaget stora pengar i den nya forskningsavdelningen på raffinaderiet i Göteborg. Där tittar forskarna på hur förnybara råvaror, till exempel restprodukter från skogsbruket, kan användas i produktionen av förnybar bensin och diesel. Något som också öppnar för nya jobb och affärsmöjligheter i den gröna värdekedjan.

– Preem jobbar med att samla in och konvertera skogsråvara till något vi kan processa i våra raffinaderier tillsammans med andra aktörer, som massabruk, skogsägare och sågverk. Forskare och entreprenörer är med och utvecklar nya tekniker för att råvarorna ska kunna processas på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger Olov Öhrman, chef för forskning och utveckling på Preem och ansvarig för den nya forskningsavdelningen.

Förnybart ersätter fossilt

Olov Öhrman och hans kollegor på forskningsavdelningen ska säkra en lyckad omställning från produktion av fossilt till förnybart bränsle i raffinaderierna. Det handlar om flera olika förnybara råvaror som ska ersätta den fossila råoljan i bensin och diesel.

Forskarna studerar hur molekylerna i de olika råvaruströmmarna ser ut och fungerar tillsammans – så att det ska kunna bli till förnybara drivmedel som passar alla fordon.

– Vi undersöker en mängd olika förnybara råvaror, till exempel lignin som är en restprodukt från massabruken och pyrolysolja från skogsrester. Vi utvecklar de befintliga raffinaderiprocesserna för att de även ska kunna konvertera de gröna råvarorna till bensin, diesel och jetbränsle, säger Olov Öhrman.

Minimerar risker

Produktionen av fossila drivmedel har förfinats kontinuerligt under årens lopp. Men gröna råvaror är ett helt nytt område där Preems forskare behöver bygga kompetensen själva för att möjliggöra snabb introduktion av förnybart i produktionen.

– Vi testar hur de gröna råvarorna fungerar för att minimera risker vid införandet i fullskalig produktion. Vi måste till exempel förstå långtidseffekterna av att processa förnybara råvaror i våra raffinaderier och det är information som i dag inte är känd, säger Olov Öhrman.

Steget före produktion

Olov Öhrman är ny forskningschef på Preem sedan april och kommer senast från tjänsten som forskningschef på RISE ETC i Piteå. Även där drev han projekt kopplade till att uppgradera förnybara råvaror för användning i drivmedel.

– Men på Preem blir forskningsresultaten också något konkret, i kommersiell skala, och stannar inte vid tester och vetenskapliga artiklar. Vi tar forskningsresultat till storskalig produktion av biodrivmedel genom tester i pilotverksamhet – steget före produktion på våra raffinaderier, säger Olov Öhrman.