Så kan dina utslitna bildäck bli bensin och diesel

Nu kan förbrukade bildäck och sågspån återvinnas genom att omvandlas till bensin och diesel. Den så kallade slurry hydrocracker-tekniken kan revolutionera hur en mängd olika råvaror får nytt liv som drivmedel i våra bilar.

Klimatfrågan står högst upp på agendan för många. I en tid när allt fler blir medvetna om att vår livsstil är tätt förknippad med den globala uppvärmningen är det högt efterfrågat att kunna tanka bilen med drivmedel som ger så liten miljöpåverkan som möjligt.

Tänk om det vore möjligt att omvandla förbrukade råvaror som uttjänta bildäck och sågspån till förnybar bensin och diesel?

Sedan två år tillbaka testas just detta på Sveriges första slurry hydrocracker-pilotanläggning i Piteå. Preem är ett av företagen som bedriver forskning på området i anläggningen, tillsammans med akademi och forskningsinstitut.

Olov Öhrman, chef för forskning och utveckling på Preem.

– Det finns ett par anläggningar globalt sett som använder tekniken på fossila råvaror, men det är mig veterligen ingen annan som omvandlar förnybara råvaror till drivmedel i den här typen av anläggning, säger Olov Öhrman, chef för forskning och utveckling på Preem och som tidigare arbetade med pilotanläggningen i Piteå.

Tekniken som gör bensin och diesel av bildäck

Preem vill bygga ut raffinaderiet i Lysekil för att kunna omvandla redan befintlig tjockolja till svavelfri bensin och diesel som har mindre miljöpåverkan. För omvandlingen av tjockoljan ska slurry hydrockracker-teknik användas. En teknik som också är lämplig för att tillverka förnybara drivmedel av en mängd olika råvaror, till exempel lignin – som är en restprodukt från massabruken – samt pyrolysolja från uttjänta bildäck och restprodukter från skogen.

– Tekniken är utvecklad för att omvandla smutsig tjockolja med hög halt av föroreningar till renare bränslen. Då tjockoljan är svårprocessad och besvärlig att uppgradera är den här tekniken väldigt robust – och passar därför även bra för förnybara skogsråvaror som också har visat sig vara svårprocessade, säger Olov Öhrman.

Nyckelteknologi för framtiden

Hittills har lignin och pyrolysoljor från sågspån och bildäck testats i pilotanläggningen, tillsammans med fossil råvara, med gott resultat.

– Det tar vi med oss inför framtiden i den stora anläggningen i Lysekil där tanken är att kunna processa gröna råvaror i stor skala, säger Olov Öhrman.

Till en början handlar det om att samprocessa förnybar och fossil råvara, men sedan är målet att höja andelen förnybart. Då kommer också bioråvarorna att finnas tillgängliga i större omfattning.

– Den här tekniken är jätteviktig för att kunna processa stora volymer av förnybara råvaror. Det är en nyckelteknologi, eftersom den käkar de svåraste förnybara råvarorna som inte går att konvertera i andra raffinaderiprocesser. Och det är de råvarorna som kommer att gälla i framtiden, säger Olov Öhrman.

Fakta:

Så funkar slurry hydrocracker-tekniken Så funkar slurry hydrocracker-tekniken

  • I stället för att oljan ska passera genom en packad bädd med katalysator-partiklar använder man en katalysator i form av en slurry med små partiklar som är uppblandade med oljan samt ett högt vätgastryck och hög temperatur.
  • Med en svårprocessad olja är det annars lätt att den täpper till den packade katalysatorbädden och inte tar sig igenom. Detta undviks genom slurry hydrocracker-tekniken.
  • På det här sättet kan man processa förnybara råvaror som exempelvis lignin och pyrolysolja från restprodukter från skogen, som är svåra att konvertera i packade bäddar.

 

Fakta:

Nyckelteknik för utbyggnaden i Lysekil Nyckelteknik för utbyggnaden i Lysekil

På grund av nya regler för minskad svavelhalt i fartygsbränslen vill Preem bygga ut raffinaderiet i Lysekil, för att kunna omvandla redan befintlig tjockolja till svavelfri bensin och diesel.

Detta görs med slurry hydrocracker-teknik. Målet med testerna i pilotanläggningen i Piteå är att bana väg för att tekniken även ska kunna användas till att göra förnybara drivmedel av restprodukter från bland annat svensk skogsindustri i den nya anläggningen i Lysekil.