Snart kan du fylla tanken med skogens rester

Nu har tekniken och ekonomin kommit ifatt idéerna. Snart kan du tanka bilen med bensin och diesel gjorda av sågspån, grenar och andra rester från den svenska skogen – och på så vis bidra till minskad klimatpåverkan.

Med rätt teknik går det att omvandla det mesta som växer till flytande drivmedel i form av bensin, diesel och etanol som kan ersätta fossila drivmedel. Allra bäst är det om man kan använda restprodukter från lantbruk och skogsbruk som ändå inte skulle använts till något annat – till exempel grenar och toppar. Andra bra restprodukter som kan användas till drivmedel är tallolja och lignin från massabruken och sågspån från sågverken.

– Eftersom vi inte kan avverka hur mycket som helst är det jättebra om vi kan använda de restströmmar som finns för att rädda jordklotet, säger Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige.

Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige."Sverige är världsledande på området. Vår diesel har redan nu en inblandning på i snitt 20 procent, vilket är mest i världen", säger Svante Axelsson.

”Preem har tagit en ledande roll”

En viktig del av Preems vision om att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle handlar om att ersätta fossil råvara med förnybar. Målet är fem miljoner kubikmeter flytande biodrivmedel 2030. För att kunna nå dit behöver man satsa på flera olika råvaror.

– Den stora utmaningen handlar om att göra om fast material till flytande. Preem har tagit en ledande roll när det gäller att utveckla sådana tekniker och driver ett flertal olika projekt just nu, berättar Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem.

Sågspån och grenar blir flytande drivmedel

Sedan 2010 har Preem producerat biodiesel baserad på tallolja. Talloljan hämtas från svartlut som är en restprodukt från massabruken. Nu håller Preem på att bygga en anläggning för lignin, som är en annan energirik restprodukt från massabruken. Parallellt med det är Preem också på väg att bygga en anläggning för att kunna omvandla sågspån, grenar och toppar till flytande drivmedel. Båda anläggningarna ska vara färdiga i början på 2020-talet.

– Redan i år kommer vi att starta ytterligare ett projekt där vi ska använda andra restprodukter för att göra nya flytande biodrivmedel, säger Mattias Backmark.

”Vi kommer att nå målen om fossilfrihet redan innan 2045”

Målet är att Sverige ska vara helt fossilfritt 2045 och att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta redan 2030. Hur mycket flytande biodrivmedel vi behöver för att nå dit beror på flera olika saker, bland annat hur snabbt elektrifieringen går. Men beräkningar tyder på att det skulle kunna röra sig om 4–4,5 miljoner kubikmeter flytande biodrivmedel per år i Sverige på 20 års sikt. I dagsläget produceras ungefär 600 000 kubikmeter, främst i form av biodiesel, HVO och etanol som tillverkats av restprodukter från massabruk, slakteriavfall, raps, vete och bagerirester.

– Sverige är världsledande på området. Vår diesel har redan nu en inblandning på i snitt 20 procent, vilket är mest i världen. Att vi ligger så långt fram är en kombination av att vi har naturresurserna i form av skogen och att vi har en så stark miljöopinion, säger Svante Axelsson, och fortsätter:

– För Sveriges del är jag övertygad om att vi kommer att nå målen om fossilfrihet redan innan 2045. Vi har dessutom en viktig roll att spela när det gäller att få andra länder att följa efter.

Text: Sara Bergqvist

Fakta

Rest-, skogs- och jordbruksråvaror som kan användas till flytande biodrivmedel Rest-, skogs- och jordbruksråvaror som kan användas till flytande biodrivmedel

Tallolja:
Restprodukt från sulfatmassabruken som kan omvandlas till råtalldiesel/biodiesel och som ingår i Preems Svanenmärkta diesel. Produceras i dagsläget vid SunPine i Piteå, där Preem är en av ägarna.

Lignin (kittet som håller samman växternas celler):
Förekommer som restprodukt vid massabruken i stora mängder, runt 1-3 miljoner kubikmeter per år. Preem bygger just nu världens första ligninanläggning som ska stå färdig 2021.

Sågspån:
Restprodukt från sågverken som kan användas för framställning av pyrolysolja. Preem och Setra håller för närvarande på att uppföra en produktionsanläggning för pyrolysolja som ska stå färdig 2021.

GROT (grenar och toppar):
Hittills i princip outnyttjad restprodukt inom skogsindustrin i samband med avverkning. Kan till exempel användas för framställning av pyrolysolja. Kommer att användas som råvara vid Preems och Setras anläggning.

Raps och andra oljebaserade grödor:
Användas bland annat för framställning av FAME, biodiesel och RME (rapsmetylester) som är en typ av FAME, samt HVO.

Vete:
Används bland annat i etanol – den etanol som säljs på den svenska marknaden består i dagsläget av 66 procent vete.

Majs:
Utgör i dagsläget 29 procent av den etanol som säljs på svenska marknaden.

Betor:
Utgör i dagsläget 4 procent av den etanol som säljs på svenska marknaden.

Avfallsfetter/slakterirester:
Utgör i dagsläget 38 procent av den HVO som säljs på svenska marknaden.