Elektrifieringsracet: Så tar vi täten i omställningen

Göteborg Energi anordnade idag under den pågående Almedalsveckan ett seminarium under rubriken ”Elektrifieringsracet. Så tar vi täten i omställningen”. Panelen utgjordes av representanter för några av de mest betydande industrierna i Göteborg och Västsverige med Mattias Backmark, Manager Corporate Finance, som Preems representant i panelen.

Hej Mattias, hur skulle du sammanfatta samtalet på dagens seminarium?

Att vi från Västsverige har en färdig to-do lista för politiska reformer. Precis som vi har kavlat upp ärmarna för att genomföra vår omställning behöver politiken nu kavla upp ärmarna för att sjösätta reformer.

Var det något som förvånade dig under diskussionerna?

Inte förvånad men man slås alltid över den innovationskraft och vilja som finns i Västsverige och att vi i näringslivet, om vi ges rätt förutsättningar, är en oerhörd kraft i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vilka är de främsta insikterna du tar med dig från seminariet?

Framför allt att inga aktörer ropar efter så genomgripande reformer som den allmänna debatten ibland kan få det att låta som. Självklart är det mycket som behöver förändras när det gäller exempelvis tillståndsprocesser för att bygga om eller bygga nya anläggningar. Likaså behöver vi säkerställa tillgång till el och det är inga enkla processer. Men samtidigt handlar det inte om att skapa några nya system från grunden utan bygga på befintliga system och regelverk så att det anpassas till ett näringsliv som vill och kan spela en avgörande roll i klimatomställningen.

Preem är Sveriges i särklass störta drivmedelsproducent, med 80 procent av raffinaderikapaciteten. Genom att öka vår förnybara produktion till 5 miljoner kubikmeter senast år 2035 så bidrar vi till att minska transportsektorns utsläpp med drygt 12 miljoner ton per år, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp.