Hur ökar vi den svenska produktionen av biodrivmedel?

Drivkraft Sverige, drivmedelsföretagens branschorganisation, anordnade idag under den pågående Almedalsveckan ett seminarium under rubriken ”Hur ökar vi den svenska produktionen av biodrivmedel?”. Panelen utgjordes av representanter för några av de svenska drivmedelsföretagen, riksdagsledamöter och Fossilfritt Sverige. Preem representerades av Ludwig Kollberg, chef Kommunikation och Public Affairs.

Hej Ludwig, hur skulle du sammanfatta samtalet på dagens seminarium?

Förhoppningsfullt och framtidsinriktat. Politiken ser utmaningarna som finns för att få på plats en storskalig biodrivmedelsproduktion i Sverige och de har också förslag som skulle bidra positivt till produktionsökningar. Det handlar exempelvis om att värna långsiktiga styrmedel som reduktionsplikten och om att få till smidigare tillståndsprocesser när nya anläggningar ska på plats.

Var det något som förvånade dig under diskussionerna?

Kanske inte förvånad men det är glädjande att det finns en bred samsyn kring utmaningarna, det är första steget mot lösningar. Ibland kan nog gemene man lätt få intrycket att det råder stor osämja kring vilka steg som behöver tas i Sverige för den stora omställningen av industrin som Preem är en del av. Dagens samtal visar att så inte är fallet och därför var det värdefullt att vi kunde ge Preems inspel till hur svensk industripolitik behöver reformeras så att vi får på palts en större inhemsk biodrivmedelsproduktion.

Vilka är de främsta insikterna du tar med dig från seminariet?

Efter dagens samtal känner jag mig ännu tryggare med att vår strategi att vara klimatneutrala i hela värdekedjan till 2035 kommer stödjas av en offensiv industripolitik med höga klimatambitioner. Dessutom att vi alla, företag, politik och myndigheter behöver fortsätta berätta varför omställningen är helt nödvändig samtidigt som regelverken måste det göra möjligt för alla att ställa om. En acceptans hos alla för omställningen är avgörande för att vi ska lyckas.

Preem är Sveriges i särklass störta drivmedelsproducent, med 80 procent av raffinaderikapaciteten. Genom att öka vår förnybara produktion till 5 miljoner kubikmeter senast år 2030 så bidrar vi till att minska transportsektorns utsläpp med drygt 12 miljoner ton per år, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp.