Så bidrar HVO-projektet till omställningen

Vad är HVO-projektet och hur bidrar det till den stora omställningen Preem vill göra? Vi träffade Katarina Mårdh, processingenjör på Preemraff i Göteborg.

Vad innebär HVO?
– HVO står för hydrerad vegetabiliskolja (Hydro Vegetable Oils). Att oljan är hydrerad betyder att man tagit bort syret med hjälp av katalysatorer och vätgas så att man får en diesel. Anläggningen kan matas med all typ av vegetabilisk olja.
HVO-projektet består av flera olika delar, GFU:n är en anläggning som producerar HVO 100 procent grön diesel, grönt flygbränsle samt grön nafta som blandas in i bensin. I projektet ingår en uppgradering av reningsverket. I HVO projektet ingår även en reningsanläggning HCU (Hydrothermal CleanUp) för att ta bort metaller och fosfor från den gröna matningen till GFU:n, vilket gör att man får ett större utbud när det gäller inköp av gröna importer till anläggningen. GFU:n behöver även vätgas för att ta bort syre, svavel och kväve, så i projektet ingår en ny anläggning som tillverkar vätgas samt en membrananläggning som återvinner vätgas från olika gasströmmar. Sedan kommer man även modifiera tankparken och kajen för att möjliggöra logistiken för de gröna importerna och exporten av de produkterna.

Hur långt har ni kommit i HVO-projektet?
– Vi har startat igång den så kallade FEED-fasen (Front End Engineering Design), då planerna blir mer detaljerade och uppskattningen av kostnaden mer exakt. Det arbetet ska vara klart innan sommaren 2023. Arbetet innefattar att ta fram alla detaljerade processritningar som ska granskas. Vi startade igång HVO-projektet 2018 och då med GFU-anläggningen. I dag arbetar vi på detaljnivå för processen i samarbete med Woods. Vi har mycket erfarenhet från vårt tidigare arbete med GHT:n (Green Hydro Treater), till exempel vilka korrosionsegenskaper som de vegetabiliska oljorna har, som vi för in i projektet. Efter FEED fasen ska det beslutas om projektet ska fortsätta vilket jag verkligen hoppas. Det är ett väldigt spännande projekt som bidrar till Preems omställning.  

Hur bidrar det här projektet till den stora omställningen Preem vill göra?
– HVO:n ska kunna producera cirka en miljon kubik förnybart bränsle för fordon och flyg per år med vegetabilisk olja/frityrolja/animaliskt fett som råvara. Det finns inte mycket produktion av flygbränsle idag på marknaden så det är extra spännande om vi vill kunna flyga fossilfritt. Utöver HVO-projektet har vi produktion av förnybart bränsle på GHT-anläggningen som redan idag producerar cirka 800m3 bränsle per dag. Det pågår även ett projekt att öka den förnybara produktionen via låginblandning i vår Synsat-anläggning och detta ska vara klart i början av 2023. Alla dessa tre projekt bidrar till vår omställning och vår produktion av förnybart bränsle.