Intervju med stoppchef Håkan Hermansson

Just nu pågår REV22, ett mellanstopp på Preemraff Lysekil. Det är ett mindre stopp än ett totalstopp och dagligen arbetar cirka 1100 entreprenörer och 700 medarbetare med stoppet inne på anläggningen. Vi har träffat Håkan Hermansson, stoppchef, för en kort uppdatering om vad som sker. 

Hallå där Håkan Hermansson, Stoppchef, det pågår ett stopp just nu vad innebär det? 

Stoppen gör vi för att främst inspektera, hitta och åtgärda saker så att vi kan köra vår anläggning tryggt och säkert fram till 2025 när nästa stopp är. Man kan jämföra det med att ta sin bil till bilprovningen för att få den kontrollerad. Samtidigt som vi släcker ned våra anläggningar gör vi förebyggande och avhjälpande underhåll och passar på och byter till exempel katalysatormassor. Vi gör även en del investeringsprojekt, som kräver stopp, på anläggningen. 

Kan du berätta om ett investeringsprojekt man förbereder för i detta stopp? 

Speciellt för detta stopp är att vi gör många förberedelser för vårt Synsat revamp* projekt som ska ge oss närmare 1 miljon kubik förnyelsebart drivmedel i början av 2024. Där gör vi inkopplingspunkter på de systemen som är stopp i just nu men som inte kommer att ha stopp nästa höst när Synsat revamp gör sin stora inkoppling.    

Hur länge har ni arbetat med stoppet nu och hur långt är det kvar? 

Vi har just idag arbetat nio dygn av 22 och kommit halvvägs. Efter stoppet påbörjas uppstarten som tar cirka tre veckor och anläggningen är åter i normal drift den 27 oktober. 

 

* Projektet Synsat Revamp LYR ska göra det möjligt att omvandla förnybara råvaror till svensk miljöklass 1-diesel vid raffinaderiet i Lysekil. Målet är att årligen kunna producera upp till 1 miljon kubikmeter förnybart bränsle efter år 2024. Projektet syftar till att bygga om den befintliga Synsat-anläggningen för storskalig produktion av förnybart bränsle. När projektet är klart kommer anläggningen att kunna ta emot 40% förnybara råvaror, med ambitionen att så småningom nå ännu högre nivåer. Omställningen beräknas minska utsläppen i hela värdekedjan med mellan 1,2–1,7 miljoner ton koldioxid varje år, varav den största minskningen kommer att ske inom vägtrafiken. Anläggningen beräknas vara i full drift år 2024.