Första bolag att ta del av statliga gröna kreditgarantin


– Att vi har fått garantierna är en kvalitetsstämpel för oss. Det vi gör i Lysekil, är inte bara bra för Sverige utan även klimatet, säger Mattias Backmark, Director Capital Projects Financing.

Att ta del av den statliga gröna kreditgarantin betyder att staten via Riksgälden har granskat projektet Synsat Revamp och har kontrollerat det mot de högt uppställda kraven som gäller för att kunna få gröna kreditgarantier. 

Pengarna ska användas till ett av Preems viktigaste projekt – Synsat Revamp. Projekter syftar till att öka vår förnybara produktion med 900 000 kubikmeter HVO per år. HVO som vi kan blanda ner i svensk miljöklass 1 diesel eller europeisk diesel. Vilket kan minska utsläppen i användarledet med över 1,7 miljoner ton CO2 per år.

För mer information, se videon med Mattias Backmark som förklarar vad en grön kreditgaranti är och hur vi ska använda pengarna för att ställa om till förnybar produktion.