Lyckas vi ställa om fordonsflottan och nå 2030-målet?

KVD-bil anordnade idag under den pågående Almedalsveckan ett seminarium under rubriken ”Lyckas vi ställa om fordonsflottan och nå 2030-målet?”. Panelen utgjordes bland annat av representanter från fordons- och drivmedelsbranschen samt av riksdagsledamöter. Preem representerades av Ludwig Kollberg, chef Kommunikation och Public Affairs.

Hej Ludwig, hur skulle du sammanfatta samtalet på dagens seminarium?

Att nuvarande styrmedel, primärt reduktionsplikten med en ambitiös utformning, är en förutsättning för att minska bilars utsläpp i den takt som krävs. Men framförallt att det finns en insikt om att ska vi nå klimatmålet då måste fattade beslut dels ligga fast, dels behövs ytterligare reformer för att skynda på omställningen. Fler laddstolpar längs våra vägar, där bland annat vi på Preem växlar upp, är en fråga som behöver lösas. Biodrivmedel och ökad personbilselektrifiering behöver båda rätt förutsättningar för att vi ska nå klimatmålen.

Var det något som förvånade dig under diskussionerna?

Jag har full respekt för att den nuvarande situationen med Rysslands pågående invasion där vi sett höga drivmedelspriser och en generellt stigande inflation som följd behöver snabba och tillfälliga åtgärder. Den pausade reduktionsplikten för 2023 är en sådan fråga som vi accepterar att den sker. Men det behövs också en större samsyn i politiken kring att orka hålla i fattade beslut med fortsatt höga klimatambitioner. Här förvånar det mig att fokus på långsiktiga förutsättningar i dagsläget inte verkar vara i fokus. Vi kan och ska nå målet på 70 procents minskade utsläpp i transportsektorn. Då behövs alla verktyg som för oss dit.

Vilka är de främsta insikterna du tar med dig från seminariet?

Att tillfälliga omvärldsfaktorer inte ska leda till ett tappat fokus på klimatmålen där vi på Preem fortsatt behöver berätta för medborgare, företag och politiker vad vi gör från vår sida.

Preem är Sveriges i särklass störta drivmedelsproducent, med 80 procent av raffinaderikapaciteten. Genom att öka vår förnybara produktion till 5 miljoner kubikmeter senast år 2030 så bidrar vi till att minska transportsektorns utsläpp med drygt 12 miljoner ton per år, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp.