Ny förbehandlings-teknik kan snabba på omställning

Preems omställning är i full gång, och nu planeras nästa steg för HVO-projektet (Göteborg) och ICR-projektet (Lysekil). Inför det stundande samrådet i Lysekil har Preem tittat på en ny teknik som kan snabba på tillståndsprocessen och den förnybara omställningen.

En viktig del i omställningen är att upprätta förbehandlingsanläggningar som förbereder den förnybara råvaran för raffineringsprocessen. Undersökningar hos Preem under hösten och vintern har visat att det finns goda möjligheter att bygga en förbehandlingsanläggning med så kallad HCU-teknik, istället för traditionell PTU-teknik. HCU-tekniken har mindre miljöpåverkan än traditionell teknik och skulle kunna innebära en enklare tillståndsprövning i Lysekil. På så vis kan Preem undvika en utdragen tillståndsprocess.  

– Det är mycket viktigt att vi snabbt ökar Preems förnybara produktion, och en av de största utmaningarna är miljötillståndsprocesserna som ofta är långa, snåriga och oförutsägbara och kan försena vår omställning. Vid mindre ändringar är det möjligt att genomföra så kallade ändringstillstånd, som är en betydligt snabbare process. Nu finns det en chans att inkludera en ny HCU inom ramen för ett sådant tillstånd och på så vis spara tid, säger Peter Abrahamsson Chef Hållbar Utveckling och ansvarig för Preems strategiska omställningsprojekt.