Stort stöd för drivmedelsproduktion i Sverige enligt ny opinionsundersökning 

Preem har låtit undersökningsföretaget Kantar mäta allmänhetens syn på bland annat biodrivmedel, drivmedelsproduktion i Sverige och reduktionsplikten. Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse av hur befolkningen ser på centrala beståndsdelar av Preems strategi och den aktuella samhällsdebatten.

– Vi kan konstatera att tre av fyra anser att det är viktigt med inhemsk drivmedelsproduktion och det viktigaste skälet är säkerhetspolitik och försörjningstrygghet, säger Roger Björkbacka Public Affairs Manager på Preem.

– Ett svar som är intressant att notera är att hälften av befolkningen tycker reduktionsplikten är viktig, men enbart 17 procent är negativt inställda.. Lyssnar man på den politiska debatten är det lätt att få ett annat intryck, fortsätter Roger Björkbacka.

Undersökningen visar också att allmänheten är splittrad i synen på biodrivmedel. En tredjedel i Sverige har en positiv eller mycket positiv inställning till biodrivmedel (35%), men endast en dryg sjundedel (14%) är direkt kritiska. 

– Svaren visar på behovet av att förklara vad biodrivmedel är och varför de är helt avgörande för transportsektorns omställning. Det är helt enkelt viktigt att bygga kunskap. Utan inblandning av biodrivmedel i de fossila bränslena så kommer Sverige inte att klara klimatmålet för transportsektorn avslutar Roger Björkbacka.

En rapport baserad på Kantars undersökning finns att läsa här.