Så bidrar Göteborg till omställningen

Vilka pågående utvecklingsprojekt drivs på raffinaderiet i Göteborg? Hur kan vi på Preem nyttja cirkulära råvaror som exempelvis uttjänta däck och plastavfall. Kan ett raffinaderi verkligen bidra till att vi på Preem når våra klimatmål och vad krävs i så fall av vår produktion för att lyckas.

I årets sista avsnitt av PreemPodden möter du möjliggörarna Sofia Sundström, produktionschef på raffinaderiet i Göteborg och utvecklingsingenjör Cecilia Hellman.