Reduktionsplikten – ett nationellt svar på en global fråga?

Drivkraft Sverige, drivmedelsföretagens branschorganisation, anordnade idag under den pågående Almedalsveckan ett seminarium under rubriken ”Reduktionsplikten – ett nationellt svar på en global fråga?”. Panelen utgjordes av representanter för merparten av de svenska drivmedelsföretagen och energiminister Khashayar Farmanbar, professor John Hassler vid Stockholms universitet samt Drivkraft Sveriges ordförande Fredrik Reinfeldt. Preems representant var vår VD Magnus Heimburg.

Hej Magnus, hur skulle du sammanfatta samtalet på dagens seminarium?

Det finns en optimism att vi kan nå klimatmålen men att det kräver hårt arbete från alla i samhället. Därför är det viktigt med tydliga styrmedel så att företagen vet vilka förutsättningar som gäller. Reduktionsplikten, som innebär högre inblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel, har en bred uppslutning som det huvudsakliga verktyget för att vi ska kunna nå målet att minska utsläppen inom transportsektorn med 70 procent till 2030.  Även om personbilarna i snabb takt elektrifieras kommer det behövas en stor produktion av förnybart för att tillgodose behoven inom tunga transporter, sjöfart och till flyget. Ska producenter våga satsa både på forskning, utveckling, innovation och investeringar i utökad produktion då måste vi veta vartåt regelverken inte bara i Sverige utan även i EU styr.

Men en självklar fråga idag var också att de politiska vägvalen måste bygga på en folklig acceptans så att inte tillfälliga kriser med högre drivmedelspriser som följd undergräver de långsiktiga målen.

Var det något som förvånade dig under diskussionerna?

Kanske inte förvånad men det känns oerhört glädjefyllt att hela branschen är på tårna och ställer om. På Preem vill vi leda omvandlingen till ett hållbart samhälle och då är det positivt att alla ser behovet av styrmedel med höga klimatambitioner.

Preem är Sveriges i särklass störta drivmedelsproducent, med 80 procent av raffinaderikapaciteten. Genom att öka vår förnybara produktion till 5 miljoner kubikmeter senast år 2030 så bidrar vi till att minska transportsektorns utsläpp med drygt 12 miljoner ton per år, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp.