Hur kan finansmarknaden och hållbarhet gå hand i hand?

Preems Mattias Backmark, Manager Corporate Finance, resonerar kring klimatfrågan och vilka investeringar som krävs för att möta utmaningarna. 

Det råder en bred samsyn över att klimatfrågan är en av vår tids största frågor.

Här har industrin ett viktigt ansvar. Industrin måste ställa om och kraftigt minska sin klimatpåverkan för att vi ska nå klimatmålen. Svensk industri har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, men det kräver betydande investeringar för att omställningen ska kunna fortsätta och världen ska nå klimatmålen i Parisavtalet.

Preem har de senaste månaderna kommit ut med flera nyheter som rör just investeringar i omställningen – investeringar som har fått ett brett stöd från de finansiella marknaderna. 

En viktig del är det gröna finansiella ramverk som vi tagit fram och presenterade tidigare i juni i år. Ett grönt ramverk är en struktur som gör det möjligt för investerare att kunna se att deras investeringar verkligen går till satsningar som bidrar till en minskad miljö- eller klimatpåverkan. Vårt arbete med att ta fram ett sådant ramverk har gjorts i samarbete med Citi-bank och som reviderats av CICERO – Shades of Green, ett oberoende forskningsinstitut vid Oslo Universitet som specialiserat sig på revidering av finansiella ramverk.

Genom att ha ett tydligt ramverk som verifieras av tredje part, kan investerare känna sig trygga i vad de investerar i och företag som Preem får ytterligare finansiella muskler i arbetet med att ställa om sin verksamhet. För vår del kommer ramverket komma till stor nytta framöver - allteftersom vi fortsätter vår omställningsresa.

Men för att omställningen ska kunna bli så effektiv som möjligt måste politiken kroka arm med näringslivet. Tydliga regler och incitament från det offentliga är viktiga beståndsdelar. Därför var det extra roligt att Preem blev det första företag i april fick ta del av svenska statens gröna kreditgarantier. Inte minst eftersom detta bara ges till aktörer som tydligt bidrar till Sveriges miljö- och klimatpolitiska mål.

Statens kreditgarantier är ett ypperligt exempel på hur politiken kan bidra med finansiell trygghet för att skynda på omställningen. Och där det offentliga blir en del av finansmarknaden. För Preem innebär de statliga kreditgarantierna – vid sidan av den delade finansiella risken – ett viktigt bevis på att vårt omställningsarbete är viktigt för Sverige att nå sina klimatmål. 

När det offentliga och det privata näringslivet går åt samma håll blir kraften extra stor. I vårt fall innebär det att både internationella banker och svenska staten tror på omställningen och på Preems möjlighet att genomföra den största omställningen i vår historia.

Mattias Backmark, Manager Corporate Finance.