Svenskarna tycker inhemsk drivmedelsproduktion är viktig

Tre av fyra tycker det är viktigt med inhemsk produktion av drivmedel enligt ny opinionsundersökning.

Preem har låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo mäta allmänhetens syn på bland annat drivmedelsproduktion i Sverige och reduktionsplikten. Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse av hur befolkningen ser på viktiga delar av Preems strategi och den aktuella samhällsdebatten.

Resultatet av undersökningen visar att det finns ett väldigt starkt stöd för att producera drivmedel i Sverige. Drygt tre av fyra tycker det är viktigt med inhemsk produktion och enbart 8 procent är negativa.  När den som svarat att det är viktigt ombeds förklara varför det är viktigt anger cirka 70 procent att det är viktigt för landets säkerhet och internationella oberoende.  Nästan hälften anger att det är viktigt för att säkra tillgången på drivmedel.

Den politiska debatten om reduktionspliktens framtid har pågått sedan valrörelsen 2022 och svaren i undersökningen visar att lite mer än 40 procent är positiva eller mycket positiva till reduktionsplikten samtidigt som 22 procent är negativa eller mycket negativa.

Undersökningen har genomförts av företaget Kantar Sifo på uppdrag av Preem. Urvalet är ett så kallat riksrepresentativt urval och är genomförd under januari 2023.