Förnybara flygbränslen en allt hetare potatis

Reduktionsplikten sänks den 1 januari 2024. Sänkningen till 6 procent för diesel och bensin innebär i praktiken att reduktionsplikten avskaffas. Följden blir att efterfrågan på biodrivmedel för vägtransporter i Sverige störtdyker – en mycket tråkig och negativ utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Innebär detta ett slut för storskaliga satsningar på biodrivmedel i Sverige? Svaret på den frågan är faktiskt nej. Men eftersom efterfrågan inom vägtrafiken lyser med sin frånvaro, så är det i stället andra transportslag som tar över stafettpinnen. På sikt kommer sannolikt stora förnybara volymer riktas åt sjöfarten, som likt alla sektorer måste ställa om. Här och nu är det dock flyget som tar ledartröjan.

Efterfrågan på förnybara flygbränslen, så kallade Sustainable Aviation Fuels (SAF), växer i Sverige och Europa. Efterfrågan drivs av en kombination av regelverk och en ökad medvetenhet. I Sverige finns sedan några år en särskild reduktionsplikt för flyget, och i EU har man beslutat om förordningen ReFuelEU Aviation – som i praktiken fungerar likadant. En tvingande ökad inbladning varje år i syfte att fasa ut fossilt. Samtidigt vill både flygbolag och resenärer se mer förnybart i flyget. Utmaningen idag är att volymerna inte räcker till.

I november tog Preem investeringsbeslut för en storskalig produktionsökning av SAF. År 2027 ska 600 000 kubikmeter produceras årligen. Det motsvarar mer än hela inrikesflygets behov.  Detta kommer att möjliggöra ett mer hållbart flyg både inom Sverige och utanför. På så vis kan flyget fortsatt utvecklas även i en mer hållbar, och på sikt fossilfri, samtid.

Säkerhet är en avgörande fråga inom flyget. Det vet alla om som någonsin flugit, med rigorösa säkerhetskontroller på flygplatser och återkommande säkerhetsgenomgångar innan take-off. Ett återkommande frågetecken kring SAF har varit just säkerhetsaspekten. Är det verkligen säkert att flyga på slakteriavfall och använda frityroljor? Svaret är ja, har flygbolaget Virgin visat. Den 28 november genomfördes världens första fossilfria flight mellan London och New York. En viktig milstolpe och styrkebesked för alla som arbetar för ett hållbart flyg.

Nu väntar några år av uppbyggnad, men inom kort kommer SAF att finnas i allt större mängder och Preem förväntas bli en av Europas största och viktigaste producenter – ett viktigt steg i omställningsresan mot en bättre framtid. 

Ludwig Kollberg, Head of Communication & PA, Preem.