Grönare processer

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och ha en viktig roll i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. För att lyckas med det är det viktigt att arbeta med att minimera utsläpp och miljöpåverkan i varje steg i produktionskedjan.