Visste du att...?

Våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil varje år producerar drivmedel som skulle räcka för att köra en bil 530 000 varv runt jorden? På den här sidan kan du ta del av fler rolig och intresseväckande information om vår verksamhet.

Export i kubik Export i kubik

Vi är Sveriges tredje största exportföretag.

Stora volymer Stora volymer

Vi har en årlig produktionsvolym som är så stor att det vi producerar kan fylla Globen 30 gånger.

Grönt är skönt Grönt är skönt

Vi tillverkar drivmedel av rest-produkter från tallskog. Vi var först med miljödiesel, som i dag består av upp till 50 procent förnybar råvara. 

Energirikt Energirikt

Vi levererar el och värme till så många som hälften av Sveriges industriföretag och en tredjedel av Sveriges småföretag. 

Det här väger tungt Det här väger tungt

Preem Evolution Diesel gjorde att Sveriges bilister under 2013 sänkte sina utsläpp med över 480 000 ton. 

Kom i hamn Kom i hamn

Vi har Sveriges näst största hamn – det vill säga Brofjordens hamn i Lysekil.

Vårt favoritlopp Vårt favoritlopp

Vi har ett hundratal medarbetare som varje år åker Vasaloppet. 

Det svarta guldet Det svarta guldet

Vi serverar årligen ungefär 40 000 kilo Krav- och Fairtrademärkt kaffe på våra stationer. Det motsvarar cirka 5 miljoner koppar. 

Stå aldrig still Stå aldrig still

Vår produktion står aldrig stilla. Den är alltså igång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och 365 dagar om året.